Virkelig

tone-liten

Saft eller tablett?

Da Tone-Beate (42) og kjæresten dro på en etterlengtet sydentur, fikk de alvorlige medisinproblemer. Norske metadonpasienter sliter med medisinlogistikk.

Les mer...
handdosett-liten

Mangler medisin

Fanger på lukket avdeling i Tromsø fengsel mener det mangler medisin i helgene og klager på lang ventetid for å få legetime.

Les mer...
dosett-liten

Kan oppstå feil

Helsetjenesten i Tromsø fengsel har detaljerte retningslinjer for legemiddelhåndtering i fengselet. Målet med disse er at utdelingen hele tiden skal være forsvarlig, og at feil i størst mulig grad skal unngås, sier medisinsk ledelse...

Les mer...