Virkelig

Thor Willy Bakke-Liten

Rowan Atkinson

Enhver tid har sine helter, og enhver tid har sine komikere. For meg og for mange andre nordmenn har det for det meste handlet om engelske komikere, av årsaker som ikke er helt åpenbare.

Les mer...