Virkelig

Foto: Kai Hagen

TAFU til Tromsø

Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning. Et prosjekt som skal få straffedømte personer over 18 år tilbake i arbeid.

Les mer...
flunipam-liten

Flunipam misbrukes

Preparatet brukes av heroinister for å forlenge rusen. Amfetaminavhengige bruker det til å få en «mykere landing». Benzodiazepinet er svært avhengighetsskapende, og vises ikke på vanlige urinprøver.

Les mer...
ghb-liten

Om å forebygge

Bare innrøm det: Du har ikke peiling på hva ungdommen i huset bedriver når du ikke ser på, til tross for at du kan være forskjellen mellom liv og død for arvingen.

Les mer...
nav-liten

NAV-reformen

Regjeringen Bondevik II la våren 2005 frem en stortingsproposisjon, hvor de foreslo at det skulle etableres en statlig Arbeids- og velferdsetat med oppgaver fra Aetat og Trygdeetaten.

Les mer...