Virkelig

Lege EkgrenLiten

heroinavhengige kan få hjelp på dagen

Sprøytebruk med heroin tar liv. Alle allmennleger kan straks gi skadereduserende og livreddende erstatningsmedisin, eller legge inn pasienten. Heroinavhengige får lettere slik øyeblikkelig hjelp med en ledsager – og denne artikkelen.

Les mer...
holgerLITEN

Kafé til besvær

Parolen vaiet vakkert i fakkeltoget for de bostedløse. ”Vi bryr oss – hver dag”. Ikke nå lenger. Nå er det bare tre dager i uka.

Les mer...
virkeligLITEN1

Virkelig i endring

Jo, takk. Det står bare bra til med Gatemagasinet Virkelig. Vi har dobla opplaget siste året. Til tross for noe motvind, har vi aldri stått sterkere i møtet med målgruppa vår.

Les mer...