Virkelig

smiso LITEN

Incesttallene stiger

Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep i Tromsø (SMISO) hadde over 1700 henvendelser fra incest-  og overgrepsutsatte i fjor. Tallene øker i år.

Les mer...
Dagfinn Liten

Spesialpsykologen

”Hadde intervjuet med Olav vært en risikovurdering, gjort av en kompetent fagperson, ville konklusjonen etter mitt skjønn, klart ha vært at det forelå en gjentagelsesfare.”

Les mer...