Tromsø Matsentral

 Troms_Matsentral_logo_liggende

Om oss:

«Ingen skal behøve å sulte i Norge i 2017». Det er en av våre ledende setninger og det endelige målet vi jobber mot. Vi i Tromsø Matsentral skal være en mellomstasjon og et lager for mat, som skal videre ut til de humanitære organisasjonene vi samarbeider med.

Vi skal søke samarbeid med dagligvarebutikkene og grossister i nærmiljøet for å berge mat som ellers ville blitt kastet.

Tromsø Matsentral ønsker å bidra til et bedre miljø, være med på å bidra til et redusert mat-svinn og tilby forutsigbar og variert kost til våre medmennesker.

Tromsø Matsentral er en ideell organisasjon som per i dag driftes av Geir-Arne Skogeng Norstrand og Anne Elisabeth Hafstad, i tillegg til en stor gruppe frivillige.

Våre samarbeidspartnere:

Vi i Tromsø Matsentral er avhengige av gode samarbeidspartnere, og der har vi vært heldige. Vi har allerede inngått samarbeid med Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Gatemagasinet Virkelig, Framtiden i våre hender, og Tromsø Kommune for å nevne noen. Disse aktørene er hvert på sitt vis med på å sikre en forutsigbarhet i arbeidet og et sterkt fundament.

Mange av dagligvarekjedene og grossistene i Tromsø er også med i samarbeidet.

Vi er også glade for at Tromsø Matsentral har en bred politisk støtte og forankring.

For ytterligere informasjon, se Facebook-siden vår

Eller kontakt Geir-Arne eller Anne på:

geirarne@virkelig.no
anne@virkelig.no