Skriv ut Skriv ut

Ungdom mot rasisme mobiliserer

Med nytt styre og Nora Danielsen (17) som ny leder for Ungdom mot rasisme i Tromsø, er organisasjonen klar til å ta opp kampen for svake grupper i samfunnet. Netthets er et av områdene det vil satses hardt på.

Ungdom mot rasisme i Tromsø er fortsatt bare syv måneder gammel, men har rammene klare. – Vi har en plan, både økonomisk og organisatorisk. Det er i boks, så nå fremover jobber vi med hvordan vi skal få økt medlemsaktiviteten og medlemsmassen. I tillegg skal folk få vite hvem vi er. Slik at vi ikke er en organisasjon som bare er der. Vi skal ut i media å få oppmerksomhet rundt arbeidet vårt, forteller leder Nora.

Netthets og minoriteter
Vi kommer til å satse veldig hardt på netthets. Vi vil opplyse folk om at det ikke er greit å mobbe folk på nett. Uavhengig av grunn. Det er en måte å sjikanere mennesker på som er veldig kraftfull, vanskelig å stoppe og med konsekvenser som kan bli fatale, sier Nora.
– Vi kommer også til å jobbe for minoriteter i den norske befolkninga, som for eksempel kvener og samer. Et godt eksempel på at det er viktig er jenta som ble plaget ute på byen fordi hun snakket samisk. Jakken hennes ble forsøkt påtent bare fordi hun var annerledes. Det går ikke an å oppføre seg sånn mot andre, og det vil vi opplyse folk om. Vi er et mangfoldig samfunn og det vil vi kjempe for, sier Nora.

Vi kommer til å satse
veldig hardt på netthets.
Vi vil opplyse folk om at
det ikke er greit å mobbe
folk på nett. Uavhengig
av grunn.

Rasisme

– I ordet rasisme legger jeg at man ikke aksepter at folk er forskjellige. Mennesker blir delt opp i ulike grupper, basert på utseende, etnisitet, eller hva de tror på og angrepet for det, sier Nora. Hun har planen klar. – Jeg har planlagt å få organisasjonen her i Tromsø opp å stå. Det har vært ganske dødt lenge. Det er mitt mål å skape oss et navn i byen. Vi skal rekruttere medlemmer som er engasjerte og som ønsker å være aktive. Kampanjer og aksjoner vil vi gjennomføre på en sånn måte at vi blir hørt, sier Nora.

Partipolitisk uavhengig
– Vi har 26 medlemmer i Troms, og har satt som foreløpig mål å nå 40. Partipolitisk uavhengige organisasjoner har ofte ikke like store muligheter som for eksempel Unge Høyre og AUF. Vi har ikke samme backing økonomisk og organisatorisk. Men vi kan jo snu på det og tenke at vi kan få mange nye medlemmer nettopp fordi vi er uavhengig. Vi vil ha så mange medlemmer som mulig. Det er det som er planen.

Ny organisasjon
Organisasjonen ble startet i mars i fjor i Oslo av antirasistisk senter, med støtte fra samtlige politiske ungdomsorganisasjoner. Den ble startet i kjølvannet av skandalen etter SOS Rasismes juks med medlemslister. – Tanken er å skape avstand til det, og en ny plass der ungdom kan kjempe mot rasisme. Vi vil ikke forbindes med dette, samtidig som mange av verdiene er de samme som vi vil bygge videre på. I august i fjor ble det første lokallaget etablert, nettopp her i Tromsø. Sentralt var det mye som skulle på plass for å få organisasjonen opp å gå. Planlegging, pengestøtte og organisering. Nå er det på tide at vi kommer oss ordentlig opp og får gjort noe. Folk skal vite at de kan henvende seg til oss og vite at vi vil kjempe for dem. Vi skal snakke høyt om det andre nødvendigvis ikke tør snakke høyt om, sier Nora.

Netthetsen
– Jeg har selv opplevd en del netthets og vet hvordan det føles. Opplevelsen min er at det foreløpig ikke er så mye man kan gjøre med en person som driver netthets. Man kan si at man skal politianmelde det, men jeg opplevde at det ikke hjalp så mye. Det er en veldig lang prosess og det er lett å miste motet. Du lurer på hvorfor en person angriper deg og hva du har gjort galt. Hvordan kan en annen person ta seg rett til å kommentere hvordan du er som person? Folk tenker ofte ikke igjennom hvor hardt et enkelt ord kan treffe. Netthets er vanskelig å straffe og folk er kanskje ikke opplyst nok på hva som er rett og galt, avslutter Nora.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...