Skriv ut Skriv ut

3000 Liv tapt

3000 nordmenn har dødd av overdose siden 1998. Det gjør Norge til det tredje verste landet i Europa.

På statistikken til EUs narkotikabyrå – hvor overdosedødsfall måles mot befolknings-tall – er det bare to land som har flere dødsfall enn Norge. Det er Luxemburg og Estland. Og mens Norge har rundt 70 dødsfall per million innbygger, har Frankrike sju.

Mener rusomsorgen er elendig
Til nrk.no sier psykiater og visepresident Marc Reisinger i den europeiske foreningen for behandling av opiatavhengige, Europad, at han ikke er overrasket over de høye dødstallene i Norge. – Så fort man vet hva det medisinske problemet er, burde behandlingen settes igang. Det er fullstendig logisk. Men det fungerer ikke slik i Norge. Noen ganger må narkomane vente i årevis på behandling, sier han.

Dødstallene falt med behandling
Reisinger har behandlet rusavhengige i 25 år, og på midten av 90-tallet jobbet han med å legge om rusomsorgen i Frankrike. Etter at vanlige leger fritt fikk skrive ut metadon, subutex og temgesic, for å stoppe stoffsug hos narkomane pasienter, falt dødstallene markant. – Det første målet må være å holde pasientene i live ved å gi nødvendige medisiner, sier Reisinger til nrk.no.

Dødstallene steg i Norge
I Norge har hovedmålet vært å få narko-mane helt stoffri, og det er ikke lov for
vanlige leger å skrive ut substituttmedisiner over lang tid til pasienter. I 1998 startet helsemyndighetene et spesialisert behand-lingsopplegg, med strenge opptakskrav. Dette ble kalt Legemiddelassistert rehabilitering og har forkortelsen LAR. Men dødstallene gikk ikke ned etter 1998. De steg voldsomt, og det totale tallet er nå på nær 3000 for de siste 11 årene. Flere av de som er døde, var i behandling hos LAR.

Har vært en suksess
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet og overlege i LAR, Arne Johannessen, bekymrer seg likevel ikke over den krasse kritikken fra psykiater Marc Reisinger. Han mener LAR har vært en suksess. – Ja, det syns jeg absolutt. Vi har jo gode erfaringer, både gjennom enkelthistorier og gjennom den evalueringen som har vært i LAR. Seniorrådgiver Odd Hordvin i Statens institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS), har også tro på LAR. – Likevel syns jeg at dødstallene er foruroligende høye, sier han til nrk.no.

Foto: Dimitri Koutsomytis

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...