Skriv ut Skriv ut

76% utsatt for seksuelle krenkelser som barn

Kun 6 av 33 menn ( 18 % ) svarte av de var utsatte, mens av de spurte 17 jentene i undersøkelsen svarte hele 13 at de hadde opplevd seksuelle krenkelser som barn. Fagfolk er ikke overrasket over de høye tallene.

Daglig leder Lene Sivertsen ved SMISO (Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep) er ikke overrasket over tallene. – Dere har funnet en større prosentandel av folket generelt. Forskning viser at cirka 19 % av jentene og 14 % av guttene utsettes for overgrep før fylte 18 år. Dette er i lovens videste forstand, som omfatter både krenkende adferd, handlinger og seksuell omgang, sier Lene Sivertsen.

Seinvirkninger og mekanismer
Det overrasker henne ikke at tallene er høyere når det kommer til russyke. – Man kan si at seinvirkningerer kroppens måte å reagere på overgrep, disse kan du ikke styre selv, mens overlevelsesmekanismerer en aktiv måte å komme seg unna konsekvensene av overgrepene. Det oppleves selvfølgelig ikke aktivt for den som utsetter seg selv for dette. Det er en flukt. Rus kommer inn under slike overlevelsesmekanismer. Andre ting kan være spiseforstyrrelser eller selvskading. Det handler om å ikke være ”snill” mot seg selv på en aktiv måte. Overlevelsesmekanismene kan virke mer styrt, men for mange er det ingen annen utvei. Livet er rett og slett for tøft å være i, sier Sivertsen.

Så da blir rus utveien?
For mange, ja. Overlevelsesmekanismene setter inn når man ikke lengre takler å være i overgrepsverdenen man lever i. Man har kanskje forsøkt mange ting for å komme seg unna, få noe annet å tenke på uten at man lykkes. Minnene om overgrepene er så sterke og vanskelig å håndtere at man til slutt blir desperat etter å få en pause. Om så bare en liten pause. Metodene man bruker er forskjellige, og vil kanskje variere i løpet av livet. Det er her for eksempel rus, spiseforstyrrelser, selvskading eller andre mekanismer setter inn. Utfordringen ligger i at det fungerer rimelig greit for å få en liten pause, men metoden man har funnet for å få denne lille pausen gir en enda flere utfordringer. Når andre rundt mennesket som er utsatt ikke klarer å være der, eller voksne rundt barnet ikke tør å se, blir man aleine med sin søken etter hjelp utav overgrepshelvetet. Noen finner aldri riktig vei, forteller Lene Sivertsen.

Andel gutter
Dette gjelder bare 18 % av guttene i Virkeligs funn. – Det er vanskeligere for menn utsatt for overgrep å snakke om det. Dette handler om mange ting, kanskje holdninger og frykten for hva andre vil tro om man forteller hva man har vært utsatt for, avslutter Lene Sivertsen ved Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...