Skriv ut Skriv ut

Amnestys menneskerettighetspris for Troms 2011 gikk til: Sjøvegan statlige mottak for asylsøkere

Foto: Eirik Junge EliassenPrisen ble overrakt mottaksleder Howard Cameron Davis på amnestykonserten på Driv 28. oktober. Prisen består av et kunstverk av tromsøkunstneren Unni Thomassen.

Juryen forteller at Sjøvegan asylmottak gjennom målrettet arbeid i 22 år har bidratt til å gjøre en forskjell for et stort antall mennesker fra store deler av verden i Troms fylke. Unge mennesker og familier har i løpet av disse årene fått fotfeste, beskyttelse og mental støtte til å komme videre i livene sine. Dette arbeidet har skjedd gjennom et tett, viktig og nødvendig samarbeid med kommune og organisasjoner i kommunen.

Prisvinneren har på en saklig og uredd måte deltatt i debatter og bidratt til å sette viktige menneskerettighetsspørsmål på dagsorden. Institusjonen er langt fremme innenfor sitt fagfelt. De har et tett, gjennomtenkt og velstrukturert opplegg for sine brukere. Gjennom det tette lokale samarbeidet kommer ungdommen på skole fra dag tre i kommunen, de får tilbud om organiserte fritidsaktiviteter gjennom lag og foreninger. De møter krav og forventninger og får støtte til å møte disse.

Sjøvegan asylmottak har utmerket seg ved å være samarbeidssøkende og løsningsorientert når utfordringene har strømmet på, noe som har skapt gode resultater både for deres brukere og for lokalsamfunnet.

Gatemagasinet Virkelig gratulerer.

Foto: Eirik Junge Eliassen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...