Category: Artikler

Hjelpere i mellomrommet

I Tromsø er ACT-teamet et samarbeidsprosjekt mellom Rus- og Psykiatritjenesten og Psykiatrisk tjeneste ved UNN. De strekker seg langt for sine brukere.

Les mer...

Kvinnekamp: Homoteorien

Dagens kvinner strekker seg mot et unaturlig og naturstridig kroppsideal fordi vi har overlatt deres skjønnhet til homsene. [readon url=»http://virkelig.no/leder/383-kvinnekamp-homoteorien.html»]Les mer..[/readon]

Les mer...

Kvinnekamp: Homoteorien

Dagens kvinner strekker seg mot et unaturlig og naturstridig kroppsideal fordi vi har overlatt deres skjønnhet til homsene. [readon url=»http://virkelig.no/leder/383-kvinnekamp-homoteorien.html»]Les mer..[/readon]

Les mer...