Skriv ut Skriv ut

”Barnevernet burde bedt om unnskyldning”

– Bortsett fra perioden hun var innlagt ved psykiatrisk avdeling, har det aldri vært grunn til å betvile Katrines omsorgsevne. Tvert imot: Hun fremstår som en ressurssterk og omsorgsfull mor, sier Katrines fastlege.

Skremmende av barnevernet
Han fremhever at hun var hjelpetrener på datterens idrettslag, kontaktperson for klassen, og på alle vis en hengiven, ryddig og naturlig omsorgsperson. Dette ble bekreftet av barna selv, skolelærer, naboer og omgangskrets. – Det var skremmende å se hvordan barnevernet fremstod mer og mer som en mistenkeliggjørende og brutal aktør. I stedet for å hjelpe og avlaste Katrine, bygget barnevernet opp en sak, der de på svært tynt grunnlag planla å frata henne omsorgen for alle hennes barn, sier fastlegen.

Diagnosen
Barnevernet så seg blind på én diagnose i journalen fra Åsgård: Emo-sjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. – Diagnosen kalles også borderliner og kjennetegnes ved konfliktfulle og umodne relasjoner og manipulerende trekk. Den ble satt av en uerfaren lege ved Åsgård, og bunnet i feiltolkning av et utredningsskjema. Diagnosen ble senere opphevet, forteller fastlegen til Virkelig. Han er rystet over manglende ryddighet fra barnevernets side. – Dette viser hvor galt det kan gå når uerfarent personell tar en journalopplysning ut av sammenheng og bruker dem til noe helt annet enn hva som var tiltenkt. Uansett hva Katrine sa eller gjorde, ble det av barnevernet brukt mot henne, forteller fastlegen, som ikke ønsker å ha sitt navn på trykk i denne saken fordi han ikke vil bidra til å identifisere Katrine.

Tvil om kompetanse
Fra flere hold var det sådd tvil rundt saksbehandlers kompetanse i saken. – Barnevernets ”sakkyndige” var en person med universitets-utdannelse i psykologi, men uten klinisk spesialitet, og uten kurs i omsorgsutredninger. Denne ”sakkyndige” tok en rekke godt betalte oppdrag for barnevernet og produserte den ene rapporten etter den andre som konkluderte med sviktende omsorgsevne. Store deler av innholdet ble kopiert fra den ene rapporten til den neste, og den ”sakkyndige” opparbeidet seg etter hvert et renommé blant leger og advokater for sitt slette arbeid, forteller fastlegen som mener å kunne dokumentere dette.

Utredning
Grundig utredning av Katrines reelle omsorgsevne, ved et mødrehjem i Trøndelag og senere ved i regi av et barnehjem her i byen, konklu-derer med at hun er velfungerende i morsrollen.  – Hvis de ansvarlige i Tromsø barneverntjeneste og den såkalt ”sakkyndige” hadde vært utrustet med normal etikk og folkeskikk, ville de dratt hjem til Katrine og bedt henne pent om unnskyldning for de unødvendige belastningene de har utsatt henne og familien hennes for, avslutter fastlegen.

Skremmende av barnevernet
Han fremhever at hun var hjelpetrener på datterens idrettslag, kontaktperson for klassen, og på alle vis en hengiven, ryddig og naturlig omsorgsperson. Dette ble bekreftet av barna selv, skolelærer, naboer og omgangskrets. – Det var skremmende å se hvordan barnevernet fremstod mer og mer som en mistenkeliggjørende og brutal aktør. I stedet for å hjelpe og avlaste Katrine, bygget barnevernet opp en sak, der de på svært tynt grunnlag planla å frata henne omsorgen for alle hennes barn, sier fastlegen.

Diagnosen
Barnevernet så seg blind på én diagnose i journalen fra Åsgård: Emo-sjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. – Diagnosen kalles også borderliner og kjennetegnes ved konfliktfulle og umodne relasjoner og manipulerende trekk. Den ble satt av en uerfaren lege ved Åsgård, og bunnet i feiltolkning av et utredningsskjema. Diagnosen ble senere opphevet, forteller fastlegen til Virkelig. Han er rystet over manglende ryddighet fra barnevernets side. – Dette viser hvor galt det kan gå når uerfarent personell tar en journalopplysning ut av sammenheng og bruker dem til noe helt annet enn hva som var tiltenkt. Uansett hva Katrine sa eller gjorde, ble det av barnevernet brukt mot henne, forteller fastlegen, som ikke ønsker å ha sitt navn på trykk i denne saken fordi han ikke vil bidra til å identifisere Katrine.

Tvil om kompetanse
Fra flere hold var det sådd tvil rundt saksbehandlers kompetanse i saken. – Barnevernets ”sakkyndige” var en person med universitets-utdannelse i psykologi, men uten klinisk spesialitet, og uten kurs i omsorgsutredninger. Denne ”sakkyndige” tok en rekke godt betalte oppdrag for barnevernet og produserte den ene rapporten etter den andre som konkluderte med sviktende omsorgsevne. Store deler av innholdet ble kopiert fra den ene rapporten til den neste, og den ”sakkyndige” opparbeidet seg etter hvert et renommé blant leger og advokater for sitt slette arbeid, forteller fastlegen som mener å kunne dokumentere dette.

Utredning
Grundig utredning av Katrines reelle omsorgsevne, ved et mødrehjem i Trøndelag og senere ved i regi av et barnehjem her i byen, konklu-derer med at hun er velfungerende i morsrollen.  – Hvis de ansvarlige i Tromsø barneverntjeneste og den såkalt ”sakkyndige” hadde vært utrustet med normal etikk og folkeskikk, ville de dratt hjem til Katrine og bedt henne pent om unnskyldning for de unødvendige belastningene de har utsatt henne og familien hennes for, avslutter fastlegen.

Foto: Scanpix

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...