Skriv ut Skriv ut

Bluesmann lager kirkekunst

Det blåser en vind i mitt hjerte – Herre, la det bli stille i mitt indre.

Denne bønnen ble til da Svein Arild Bernt-sen var i begynnerfasen av sitt arbeid med den nye altertavla til bymisjonen. Bønnen ble en viktig inspirasjon for kunstneren, og den henger nå innrammet ved siden av Berntsens kunstverk. Torsdag 11. september var det avduking i kapellet til bymisjonen. Ifølge kunstneren var det ikke tilfeldig at nettopp denne datoen ble valgt. Han ville bruke denne belastede datoen til å gjøre noe positivt, til å bygge opp istedenfor å bryte ned.

Bymisjonsprest Eigil Gran-høy-Markussen ønsket velkommen til markeringen og snakket om kunstens betydning, før han ga ordet til domprost Herborg Finnset Heiene som sto for selve avdukingen sammen med Svein A. Berntsen. Finnset Heiene  ba en bønn der hun blant annet sa: – La kunsten være til trøst, håp, tro og fred for de som bruker dette rommet. Da kunstneren etterpå fikk ordet brukte han det til å fortelle om sine tanker i skapelsesprosessen til kunst-verket. Han fortalte om sin pilgrimsferd  mot Santiago i Spania som har hatt stor betydning for han, og som avspeiler seg i kunstverket. I det store hjertet han har laget, kan man tydelig se veier som kunstneren forklarer er symbolsk for denne vandringen. Berntsen har også villet uttrykke håp og mulighet i kunstverket som er laget i røft treverk. Også det er et bevisst valg; vi lever et røft liv i en røff natur.

Svein Arild Berntsen er vestlendingen som etter 30 år i nord, nå kaller seg Senja-kunstner. Han bor i Vangsvik på Senja og er kjent både som musiker og billedkunstner. Hans kjærlighet til bluesmusikk gjenspeiler seg også i fargevalget på altertavla. Når man ser altertavla for første gang, får man en følelse av å bli dratt inn i den kraftige blåfargen som dominerer kunstverket. Så fanger man  inn Kristusansiktet i sentrum og Guds øye lenger opp i bildet. Lenger ut i bildet blander andre farger seg med de blå, og de skal ifølge kunstneren symbolisere det flerkulturelle. Berntsen sier at det for han er viktig at kunsten og livet går i lag. Hans liv som musiker har ført han landet rundt. Førti år på puber, som han sjøl sier. Ikke nødvendigvis en motsetning, men det er godt å komme inn i kirkerommet.

Altertavla i bymisjonskapellet er ikke Berntsens første utsmykking av denne typen. Både i Nord-Norge og på Vestlandet finner man Berntsens kunst i flere kirkebygg. At kunstverket er velkomment og blir satt pris på blant dem som er møtt opp i bymisjonskapellet, er det ingen tvil om. Det har vært en lang prosess fra man startet å samle inn penger gjennom kollekt, til kunstverket nå faktisk smykker lokalet. Og denne dagen er det fest. Blant dem som tar ordet, er daglig leder Ann Karina Sogge som retter en takk til kunstneren, samt bymisjonsprest Eigil som har vært en drivkraft i arbeidet med å få gjennomført dette altertavleprosjektet.
Et prosjekt som nå er en realitet, og i seg selv verdt et besøk hos bymisjonen.

Foto: Svein Figenschau

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...