Skriv ut Skriv ut

Born to be gay!

Camilla kom ikke ut av skapet før hun møtte Charlotte.

Camilla er 17 år. Tiden brukes på jobb, skole og kjæreste. Camilla har hele tiden visst at hun var skeiv. – Born to be gay, som hun selv sier. Charlotte (18) var ikke klar over det før hun møtte Camilla. – Det var ikke kjærlighet ved første blikk, men jeg ble raskt klar over at det var noe mer der. Jentene smiler og ser på hverandre.

Utfordringer som skeiv
Charlotte forteller at prosessen har vært ok. Hun tok springfart og hoppet ut av skapet. Videre sier hun at hun ikke har møtt mye motstand eller fordommer. Det eneste hun bemerker er at hun har fått mye tyn og kommentarer fra andre ungdommer når det kommer til temaet samliv. Hun har som ung og skeiv fått høre at hun er “waste of time”, og hun har fått mange nedverdigende kommentarer. Det blir bare flere og flere som deler den meningen
med andre heterofile ungdommer, og det er synd.

Ikke farlig eller feil
Camilla kom ikke ut av skapet før hun møtte Charlotte. Hovedgrunnen til det har vært en frykt for at relasjonene til hennes nærmeste venner skulle endre seg, at de ikke skulle forstå at det bare er en legning, og ikke noe farlig eller feil. Camilla har også møtt mer fornektelse innad i familien, men etter en lengre samtale med nære familiemedlemmer, fikk de en felles aksept for det. Dette skjedde etter flere runder hvor hun hadde prøvd å ta saken opp selv med familien. Charlotte forteller på sin side at vennene har vært støttende, og familien var glad så lenge hun var lykkelig. Støtten har vært til stor hjelp for at alle skulle finne en felles forståelse for det.

Lettere å være jente

Jentene snakker åpent om sin oppvekst og tid som skeiv ungdom i Troms. De har etter hvert tenkt mange tanker omkring tematikken. – Jeg tror at vår generasjon opplever at det er tabu å være homofobisk, fordi samfunnet er så opptatt av å være positiv til skeive. Fremdeles tror jeg at det er forskjell på gutter og jenter i denne saken, og at gutter i den grad har vanskeligere for å få aksept. Jeg tror at grunnsynet omkring homofili er at det er ok med jente + jente, men ikke gutt + gutt. Charlotte stopper litt opp før Camilla fortsetter. – Samfunnet har forandret seg mye de siste 20 årene. Det er fakta at det fremdeles er vanskelig og hardt å komme ut av skapet, og mange
er redde for tilbakemeldingene. Fremdeles er homo et skjellsord, og fremdeles liker vi å tro at vi er inkluderende. Det er slike ting som fester seg, spesielt for de som er tidlig ute i prosessen.

Skeiv ungdom
Jentene snakker om tematikken og problematikken knyttet til dagens samfunn og skeive ungdommer. De trekker tidlig frem organisasjonen Skeiv Ungdom som noe positivt og bra for det sosiale miljøet i byen og i fylket. – For å skape et skeivt miljø, må vi først og fremst fokusere på å skape et miljø hvor det er lettere å komme ut av skapet, der ungdommer får selvtillit og blir møtt med holdninger om at det er ok å være skeiv. Vi tror det er lettere om
organisasjonen Skeiv Ungdom kan være her som noe ungdom kan støtte seg på, og jo større oppslutning Skeiv Ungdom får, jo bedre. Hvis ikke, vil nok mange føle at de blir satt i bås, så det er viktig å opprettholde et mangfold som kan romme alle. Sånn sett er det viktig at folk tør å være seg selv når de kommer på møter, for det representerer mye overfor andre, og til syvende og sist en selv.

Samfunnsholdninger
Innad i det skeive miljøet er det stor enighet om at denne møteplassen kan være med på å normalisere homofili, og at det kan være med på å bryte ned fordommer. Skeiv Ungdom kan i seg selv ikke utføre mirakler, for det tar tid å endre holdninger i samfunnet. Akkurat det er det viktig å huske på. Skeiv Ungdom kan fungere som et verktøy og hjelpemiddel for å gjøre det ok for alle, både for de som ikke er skeiv, og for de som er det. Skeiv Ungdom er et tilbud til alle, og at de kan mikse legninger, gjør miljøet mer åpent, noe miljøet i Troms trenger. – Vi tror ikke det har vært de store endringene i samfunnet de siste årene, og de store endringene kommer nok ikke ennå. Vi blir jo eldre, og da ser og forstår vi mer. Man blir mer klar over sin egen situasjon i samfunnet og samfunnet generelt. Det betyr kanskje ikke de helt store samfunnsomveltningene, men det er viktig for enkeltindividene, og det er viktig for menneskers grunnsyn. Til syvende og sist er det jo bare snakk om mange enkeltindivider som utgjør en større gruppe mennesker, et samfunn. Og vi er alle bare mennesker, samme rase, samme art, avslutter jentene.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...