Skriv ut Skriv ut

Du skal høre mye…

Vi som jobber i førstelinja mot gatefolket vet at sannheten av og til er relativ.

I skjæringspunktet mellom rusomsorg, tromsø-borgere og gatefolk, oppstår det av og til historier som hadde fått Rorbuas vitsemakere til å ta av seg hatten.

Myte 1: Den organiserte kriminaliteten
En kamerat av meg, forretningsmann, satte seg bekymret ned sammen med meg en kald januardag. – Du, Eirik, nå må du få satt en stopper for den organiserte kriminaliteten som skjer blant dine selgere fra andre land, sa han alvorlig mens han bevitnet dette med en historie han hadde hørt fra en annen innvandrerirritert kroneruller. Historien var for merkelig til å være sann, så kameraten min hadde sjekket at kilden snakket sant, at det ikke bare var sjampanjerusen og kanapeene som hadde fått tunga til å slå fortere enn sannheten rekker. Den andre hadde sett en virkeligselger med bil, som hadde lastet av tusener av virkeligeksemplarer på Pyramiden. Og han hadde hørt fra sikre kilder at det var en organisert bande av rumenere som hadde kuppa virkeligsalget med Junge Eliassens tillatelse.

Min kamerat, forretningsmannen, hadde sett dette selv. Denne gangen ble det riktignok bare båret inn èn eske (75 eks.) på kjøpesenteret, men han mente at dette måtte da bevise at rumenerne hadde organisert seg, og at det var hold i disse påstandene.

En annen versjon av denne dagen i virkeligverden kan nok se slik ut: virkeligselger ”John”, som sliter med å holde liv i sin lille rumenske familie bosatt i en leid leilighet i Tromsdalen på andre året, kommer inn på virkeligkontoret og kjøper en eske Virkelig kontant med gårdagens inntjening etter ti timer ute i like mange kuldegrader. Gårdagens inntje-ning var 400 norske kroner som han skal dekke mat, barnehage, husleie, en gammel rustholk av en bil, og sin sønns livsviktige operasjoner med. Med vår velsignelse kjører han over en eske Virkelig til sin kone som har fast plass på Pyramiden, og etter mange år der har hun fått både venner og kjente blant Pyramidens ansatte og besøkende. Paret har ingen sosiale rettigheter i Norge, de har heller ingen stønader eller sosialpenger. De lever ganske enkelt her fordi sønnen trenger livsviktig oppfølging for sin kompliserte lidelse.

Den lille guttens operasjoner har så langt vært vellykkede, og familien har forlatt oss for denne gang. Tilbake i Romania er paret nå i full gang med å starte opp et gatemagasin der. For å gi andre samme muligheten som de fikk gjennom Virkelig, og de bedyrer at nordmenn med problemer er hjertelig velkommen som selgere der.

I skrivende øyeblikk er det 40–60 aktive selgere i Nord-Norge, hvorav fem selgere har en annen kulturell bakgrunn. Vi har registrert alle og kjenner alle inngående. Vi kan garantere at de alle kvalifiserer for virkeligsalg etter Virkeligs formålsparagraf. Ingen av dem er en del av noe kriminelt nett-verk.

Myte 2: LAR-folkene tar over virkeligsalg
Vi har en håndfull selgere som er i LAR-systemet. Det vil si at de medisineres for å komme ut av sitt rusmisbruk. Denne gruppen fikk i begynnelsen ikke lov til å selge Virkelig med den begrunnelsen at de skulle holde seg borte fra gata. Noen av dem har allikevel behov for å ha en jobb å gå til og noen kroner i påskjønnelse. Noen tidligere selgere mener seg rett til å være uenig i dette. Greit nok for oss, men også disse menneskene sliter og er godt innunder paraplyen vi styrer etter; ”å fremme engasjement og selvhjelp blant russyke, psykisk syke og bostedsløse, sosialt utsatte og folk som vil tilbake til livet”.
Dessverre er det slik at LAR-klienter skaper en del misunnelse blant virkeligselgerne. De holder ut lenger, er flinke og ryddige selgere og selger ikke bare for pengenes del, men også for å ha noe å gå til; et sosialt liv og for å skaffe seg et nettverk. Det er ikke så lett, skjønner du, å få ansatt disse menneskene i annen kommersiell forretningsdrift, og så lenge det er nok Virkelig til alle, er disse selvskrevne selgere.

Myte 3: Hovedgruppen skvises ut
Alle som jobber blant russyke vil bevitne at dette er et svært sårbart og konfliktfylt miljø. Hovedvek-ten av våre selgere i Tromsø, Finnsnes, Harstad og Mo i Rana er fortsatt opiatavhengige. Disse er fortsatt vårt hovedsatsingsområde, og vi henger i stroppen for disse menneskene hver eneste dag. Virkelig har blitt over fem år, og nye generasjoner av selgere kommer til. Noen takker av og overlater salget til yngre krefter. Det er ikke slik at vi fra Virkeligs side har sanksjonert mot noen, ingen er skvisa ut. Vi skal så langt vi kan lage et tilbud for alle som kommer inn under vår formålsparagraf.

Når sant skal sies, har vi ikke noe valg. Virkeligorganisasjonen lever fra hånd til munn, uten offentlig støtte, og vi er fortsatt avhengig av at du støtter virkeligselgeren – uavhengig av hvilket problem han eller hun har. Vit at vi kjenner dem alle, og vi kjenner deres historie. Ingen kommer seg ut i virkeligsalg med uærlige hensikter, til det er vårt system for godt. Skulle du være i tvil om dette er du hjertelig velkommen til å tilbringe en dag i Virkeligs distribusjon. Gutta som jobber der har lang erfaring fra belastede miljøer, og de er ikke så lette å lure.

Vi takker for at du fortsatt kjøper Virkelig.
God lesning.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...