Skriv ut Skriv ut

Ekko fra Bodø

Norsk gatemagasinflora får en ny blomst til høsten. I Bodø.

 

 

 

 

 

En uavhengig stiftelse med representanter fra Røde Kors og Kirkens Bymisjon står bak initiativet til gatemagasinet i Bodø og Salten, og de har nylig ansatt den ikke helt uerfarne journalisten og forfatteren Ole Martin Larsen som ansvarlig redaktør. Larsen vil også få med seg journalist og fotograf Marianne Forsgren på laget. – Mange i rusmiljøet gleder seg til at vi skal komme i gang. De har allerede sett seg ut steder de kan stå og selge magasinet. Mange har aldri vært i jobb tidligere. Å selge et slikt magasin kan bli et løft for enkelte. De som skal selge magasinet betaler 25 kroner for bladet, og så selger de det videre for 50 kroner. Det kan altså bli en liten biinntekt, sier Larsen til Avisa Nordland.

To i nord
Gatemagasiner finnes i de fleste store byer i verden, og teller til sammen 112 publikasjoner i 40 land. Norge er godt representert. = Oslo, = Fredrikstad, =Drammen, Asfalt heter gatemagasinet i Rogaland, Sorgenfri i Trøndelag, Megafon i Hordaland og Klar i Kristiansand. Virkelig har vært alene på den nordnorske banehalvdelen, men får nå selskap av Ekko i Bodø. Redaktør Eirik Junge Eliassen i Virkelig ønsker Ekko og redaktør Larsen hjerte-lig velkommen. – Det er på høy tid at vanskeligstilte i Bodø og Salten får denne muligheten. Det er god samfunnsøkonomi, vi vet at gatemagasiner er kriminalitetsforebyggende. Og vi vet at veien tilbake til livet handler om verdighet. Et gatemagasin representerer en jobb og en mulighet for mennesker som samfunnet til nå har gjemt bort. Bodø har alle gode muligheter med Larsen i spissen, sier redaktøren i Virkelig.

Unikt for Bodø

Ekko skal lages med samme mal som de andre
norske gatemagasinene, det skal ha en sosial profil, selges av mennesker med rusproblemer og et eventuelt overskudd skal gå tilbake til brukerne. Redak-tør Larsen sier til Avisa Nordland at Ekko skal bli et magasin som er unikt for Bodø. – Vi kommer til å skrive om resten av Salten også, men er usikre på om vi vil finne selgere andre steder enn i Bodø og Fauske. Det kan kanskje føles stigmatiserende for noen å selge et slikt magasin på gata i ei lita bygd. Samtidig skal det sies at selgerne andre steder i Norge møter masse velvilje. Mange er opptatt av at mennesker med rusproblemer skal slippe å krype langs husveggene, at de skal kunne finne en vei tilbake til samfunnet, sier Larsen.

Tromsøbesøk

Redaktør Junge i Virkelig er positiv. – Det er ingen tvil om at Ekko, om de ønsker å stå i felleskap med oss andre, kan trekke veksler på våre erfaringer. Ekko kan også bli en flott ressurs for oss. Temperaturen blant andre norske gatemagasinredaktører tilsier at redaktør Larsen i Bodø vil få mange venner i denne delen av media. Vi er sterkt knyttet sammen, både i stoffutveksling og daglige samta-ler, sier Eirik Junge Eliassen som i disse dager har Larsen på besøk i sine redaksjonslokaler i Tromsø.

Brenner for rusomsorg

Redaktør Larsen har de siste 30 årene bodd i Danmark, men kommer opprinnelig fra Salten. – Jeg hadde hjemlengsel og ville nordover igjen. Da jeg så at stillingen som redaktør i et gatemagasin dukket opp, var jeg aldri i tvil. Jeg brenner for temaet rusomsorg og føler jeg kan bidra, sier Larsen til Avisa Nordland. Ole Martin har skrevet boken ”Mellom alle stoler – narkomane og leger utenfor rusomsorgen”. Larsen har også i en årrekke dekket små og store begivenheter i Danmark for norske aviser. Han har fra sin bopel i København i mange år vært korrespondent for både Aftenposten, Dags-avisen og en rekke fagblad. Men nå altså; Bodø og Ekko.

Foto: Eirik Junge Eliassen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...