Skriv ut Skriv ut

Ennå Fengslet

For snart et år siden ble tre tromsøgutter satt på hvert sitt isolat i Litauen. Norsk diplomati ser ikke ut til å virke.

Den følgende sammendragningen av saken er ikke bekreftet fra noe hold, og er antagelser, basert på flere kilder Gatemagasinet Virkelig har snakka med og ting som tidligere har kommet frem i media. Det har heller ikke falt noen dom i saken, derfor er alle kilder og involverte anonymisert.

Begynnelsen
Per, Pål og Espen befinner seg i Tromsø. Per, den antatte hovedmannen i saken har nylig sonet en dom et aller annet sted i Norge. Han inviterer kameratene Pål og Espen med på tur til Litauen. Per betaler for billetter og opphold. Pål og Espen slår til på det sjenerøse tilbudet fra Per. Det er ren spekulasjon fra vår side, men det kan se ut som Per har sonet sammen med fanger fra Litauen i Norge, og har bygget opp kriminelle kontakter med hjemsted i Litauen.

Litauere i Norge
– Kriminelle litauere er i dag en av de gruppene som utgjør den største trusselen mot Norge, uttalte fungerende avdelingsleder for taktisk avdeling i Kripos, Eivind Borge, til Dagbladet i fjor som-mer. Kripos viser også til at litauere i 2011 sto for 43 prosent av alle metamfetamin og amfetaminbeslag, og at mer og mer av narkotikaen kommer gjennom Baltikum på vei til Norge. Litauere har også vært involvert i flere menneskehandelsaker de siste åra.
Kripos forteller at det ofte er organiserte nettverk som står bak. Slår vi dette sammen med at litauere nå er Norges 7. største innvandringsgruppe, opererer det trolig flere tusen litauere på det kriminelle markedet i Norge. Litauere anser norske fengsler som en feriekoloni. Det er ikke umulig at den antatte hovedmannen i saken har kommet i kontakt med litauere under soning i Norge.

Festen
Etter det ”Nordlys” fikk opplyst av kilder i litauisk politi, skal det hele ha startet i et parkeringsanlegg ved kjøpesenteret Akropolis i Kaunas sentrum. Kaunas er ikke et typisk feriemål, men er Litauens nest største by. Her skal mennene ha blitt tatt på fersk gjerning av vektere mens de røkte marihuana. Ifølge politiet skal de ha vært synlig beruset, og de forsøkte å overtale vekterne til ikke å ta kontakt med myndighetene. Det gjorde de imidlertid, og kun kort tid etter var politiet på stedet. Da tromsømennene ble ransaket, viste det seg at de var i besittelse av 866 narkotiske piller. Blant annet dreier det seg om stoffet Clonazepam, Xanax og Rivotril, såkalte psykotrope legemidler det kreves resept for lovlig å være i besittelse av. Dette er lett omsettbare legemidler på det illegale markedet i Norge. Midlene kan virke sløvende og beroligende i riktig dosering. Til å ruse seg på – med andre ord.

Resepten
Per skal ha hatt en slik resept, men i følge poli-tiet i Litauen skal denne ha vært forfalsket. Kilder Virkelig har snakket med bekrefter Pers resept, men det er heller lite trolig at man får reise rundt med 866 tabletter. 600 av dem i Pers bagasje, og de resterende 266 fordelt i Pål og Espens bagasje. En lege Virkelig har snakka med mener at det er heller tvilsomt at en lege ville forordne så store mengder medisin per resept, eller at et apotek ville utstede et skjema som bevitnet dette.

Til tross for dette er det vanskelig å skjønne at Per som antatt hoved-mann skulle ta en sjanse som kunne lede til 8–10 års fengsel i Litauen, for en svært liten gevinst. Om alle disse tablettene var ment for omsetning på nordnorske gater, ville de innkassert en brutto på knapt 85.000 NOK.

Hjelp?
Det har gått snart ett år siden gutta ble arrestert og saken mot dem utsettes og utsettes, der de sitter isolert fra hverandre i et heller spartansk transitt eller varetektsfengsel. Etter det Virkelig kjenner til virker det norske diplomatiet dårlig, og ambassaden i Litauen gjør heller lite for familiene som sitter i Tromsø. Enn så lenge betaler de sine sønners advokatutgifter der nede, men fremtiden for alle tre er heller usikker.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...