Skriv ut Skriv ut

Graverende og udokumentert

I et tilsvar fra fengselsleder Odd Petter Woll ved Tromsø fengsel sier han at han har full tillit til sine ansatte og fengselshelsetjenesten

– Jeg finner påstanden om at fengselets tjenestemenn forsyner seg av innsattes medikamenter som svært graverende og i aller høyeste grad udokumentert. Vi snakker her om et alvorlig forhold som både vil straffeforfølges av politiet og medføre til avskjed fra tjeneste i kriminalomsorgen, sier Woll i en e-post til Virkelig.

Til de grader alvorlig
– Når en slik udokumentert og til de grader alvorlig påstand legges til grunn, har jeg overhodet ingen interesse av å bidra ytterligere til denne sak. Som fengselsleder har jeg full tillit til mine ansatte, og jeg finner det forkastelig at de kollektivt skal mistenkeliggjøres på grunnlag av et slikt utspill. For øvrig har ledelsen og ansatte ved Tromsø fengsel et utmerket samarbeid med fengselshelsetjenesten i alle ledd, avslutter Woll i sin e-post.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...