Skriv ut Skriv ut

Grunner til rusbruk

Gatemagasinet Virkelig har de siste to årene dybdeintervjuet er stor gruppe aktive russjuke for å søke noen svar. Noen resultater av undersøkelsen er ikke overraskende – andre svar er svært oppsiktsvekkende.

Det er ikke lett å lage en undersøkelse i denne gruppa, og Virkeligs spørrerunde er langt i fra representativ forskning, men kan gi noen indikasjoner om hvordan erfaringer fra livet påvirker selvmedisinering. 50 aktive russjuke har besvart våre spørsmål. 33 menn og 17 kvinner fra 18 til 55 år.

De vanskelige spørsmålene
Svarene fra undersøkelsen vil danne grunnlag for en rekke artikler fra Virkelig-redaksjonen i tiden fremover, og forteller noe om hvordan situasjonen er for russjuke i Tromsø-gatene. Det vil bli spennende å holde disse tallene opp mot annen forskning for å avdekke om den psykososiale tilstanden til gatefolket i Tromsø er spesielt ille, eller på landsgjennomsnittet.

Sannhetsgehalt
Undersøkelsen har vært anonym og utført i et kjent og trygt miljø. Vi har ingen grunn til å tro at noen av de som har svart har underdrevet eller overdrevet. Alle de spurte er også i aktiv rus. Det vil si at vi har funnet frem til dem i en periode av døgnet de kan oppleves som ”i balanse”.

Les: 76% utsatt for seksuelle krenkelser som barn

Funnene
I oversikten ved siden av vil du finne noen av svarene i grafisk form, uten noe mer underbygging. Senere vil vi belyse svarene noe nærmere.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...