Skriv ut Skriv ut

Hells Angles og Stroker stiller ikke opp i paraden.

Hells Angels MC Tromsø, Stroker MC Tromsø og flere andre klubber stiller ikke i motorsykkelparaden i morgen. Politiet har lagt ned forbud mot vest. – Forbudet bærer preg av sjikane, uttaler advokatfullmektig Alexander Solhus i Advokatfirmaet Elden.

Politiet har underretta arrangørene av Motorsykkelens dag at det ikke blir tillatt under paraden med ”synlig logo”. Dette kan ikke forstås som noe annet enn at politiet forbyr bruk av vest eller effekter som identifiserer hvilken del av motorsykkelmiljøet man tilhører. I brevet fra politiet pålegger politiet arrangøren ansvaret for at påbudet overholdes. Politiet stiller seg også til rådighet for arrangøren ved eventuelle problemer med å overholde påbudet.

Ingen hjemmel -Det foreligger ingen hjemmel for å ilegge et forbud mot å bære synlig logo på klubbmedlemskap. Forbudet bærer preg av sjikane mot paradens deltagere. En del av gleden som en slik parade er ment å representere, er å vise samhold og tilhørighet blant personer som deler en felles interesse for motorsykler. Motorsykkelens dag er et inkluderende arrangement for både deltagere og tilskuere – på tvers av klubbmedlemskap. Det er således ingen grunn for politiet til å involvere seg i deltagernes bekledning, sier advokatfullmektig i Advokatfirmaet Elden, Alexander Solhus, i et klageskriv til tromsøpolitiet. Advokaten understreker at dersom politiet ikke opphever forbudet, vil de bli innklaget til politidirektoratet. (Se skrivet nedenfor)

Vil ikke skape splid Hells Angels og Stroker reagerer sterkt på dette forbudet, og at politiet krever at det er arrangøren som skal overholde dette. – Selv om vi har det juridiske på vår side, føler vi at dette er noe som politiet har satt i gang for å skape splid i motorsykkelmiljøet. Derfor har vi bestemt oss for ikke å stille i paraden på motorsykkelens dag i år. Vi gjør dette for å unngå splittelse og problemer i motorsykkelmiljøet, og for ikke å ødelegge dagen for andre MC-entusiaster. Dette kommer frem av en pressemelding (se nedenfor) fra klubbene som har bestemt seg for ikke å stille. Presseskrivet forteller også at ikke tenkt å gi seg med dette og akter å forfølge saken juridisk. Klubbene bak pressemeldingen er Hells Angels og Stroker (Tromsø), Shit Happens (Finnsnes), Stronghold (Ofoten) og de to Alta-klubbene Bunkers og Wolverines.

Politiets saksbehandler i forbindelse med Motorsykkelens dag er på ferie, og Virkelig har ikke lykkes med å få tak i kontaktperson for Motorsykkelsens dag, politioverbetjent Tor Einar Eilertsen i dag. Tekst og foto: Eirik Junge Eliassen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...