Skriv ut Skriv ut

Fildeling

Hva skal vi med valg, når teknologien allerede har valgt? 

 

De som vil være med må passe på å få sagt de rette tinga om fildeling. Særlig politikere har lett for å havne bakpå i slike spørsmål og da hjelper det ”å si de rette tinga”. Man kan jo ikke gå rundt å bare være opptatt av politikk heller?

Ved hjelp av et avansert (?) program og noen enkle tastetrykk kan jeg få alt som kan pakkes som bits hit til meg. Gratis.  Det juridiske argumentet for at gratis er ok, er at et nettsted for fildeling bare er et medium på samme måte som telefonen.  De formidler bare lovlige og ulovlige små snutter som et nedlasta program i din pc setter sammen til en film, en sang eller et spill. Man krever jo ikke at alt som sies på telefonlinja skal kontrolleres av telefonselskapene! Det mener man altså at Pirate Bay skulle gjøre? Mange mener at dette argumentet er godt, selv om det i første omgang ikke overbeviste svensk rett. Men argumentet er jo ikke godt, det er rett og slett helt elendig. Og grunnen til det er at det overhode ikke griper sakens kjerne. Sakens kjerne er spørsmålet: skal produktene av enkeltmenneskers innsats tilfalle fellesskapet gratis? Et prinsipielt (og ikke et juridisk) svar som svarer ja på dette spørsmålet ønsker seg gjerne spørsmålet stilt i en annen form. Er det ikke riktig at  filmer, musikk, spill og lignende. som er generert av en felles kultur også skal tilfalle fellesskapet? Eller motsatt: Er det riktig at noen skal privatisere og  tjene penger på det som bare hadde vært mulig å lage i kraft av dette fellesskapet? Er det ikke slik at disse godene kommer fra en allmenning som ingen bør ha rett til å privatisere? Mange er de som har ”sagt de rette tinga om hvordan nettet vil endre samfunnet”. Mange er de kidsa og de som vil være på lag med kidsa, som går inn for gratis fildeling, og som attpåtil kaller de tiltalte i Pirate Bay saken for ”vår tids martyrer”? Fremtiden ser lys ut for kommunismen. Men nei. For når det gjelder genteknologi er situasjonen stikk motsatt. For det første benytter denne teknologien seg av et genmateriale som ingen kan påstå at de har skapt, men som vi snarere må si at vi er skapt av. For det andre starter man som oftest ut med en kulturplante.  Kulturplanter er som vi alle vet fremodla ved mange(!) generasjoners fellesinnsats som ingen før nå har krevd privat eiendomsrett til.
 
I USA er det et anselig antall bønder som har starta med genmodifiserte frøsystemer (GMO) bare for å slippe å ha døra si nedrent av frøkontrollører. De som har valgt å drive landbruk med tradisjonelle frøsorter må nemlig regne med stadige besøk av kontrollører fra Monsanto (verdens største produsent av GMO-frø) eller andre frøfirmaer som skal gå gjennom åker og avling på jakt etter ulovlig bruk av patenterte frøsorter. Slike frø kan ha spredd seg inn på din åker ved pollinering, ved at frø har detti av traktoren til naboen, ved at noen bokstavelig talt har planta de, eller på annen måte. (Det kan selvsagt også være slik at du bruker for eksempel round-up-ready-frø fra Monsanto uten å betale lisens.) Uansett, hvis Monsanto finner frø som tilhører deres patenter i din avling kan du regne med tiltale og bot, og for en del bønder  kan dette bety konkurs. For mange av de som ikke driver med GMO i USA er situasjonen derfor paradoksal. De ønsker for alt i verden ikke GMO-frø inn i sin åker, fordi de da ikke vil få solgt varene som GMO-frie. (Bedre betalt). Når så andre bønder rundt dem forurenser deres åker med GMO skal de ikke bare måtte godta at dette skjer, de skal også tåle å bli tiltalt og dømt for tyveri av de frøene de absolutt ikke vil ha. (Se www.percyschmeiser.com)

Har noen av de som syntes fildeling er fremtiden, kastet seg ut i denne kampen? Det har jeg aldri hørt et kvekk om til tross for den massive støtten som piratmartyrene har fått. Hvorfor henger ”dagens meninger” så dårlig sammen? Min tese er at veldig mange antar at teknologien er det som ”skaper fremtiden”. Problemet er at tekno-logien ikke i seg selv kan fortelle deg hva du skal mene om den, eller hvilken utvikling samfunnet skal ha. Selv om tekno-logien skaper fremtiden, så  ”mener” den  fortsatt rare og diametralt motsatte ting. Du må dessverre fortsatt finne deg i å holde deg orientert om politikk.

Det merkelige er imidlertid at så og si alle politiske partier som vi i dag stemmer på, står og faller med at teknologien skal løse dagens miljøproblemer.  Mange miljøvernere (meg selv inkludert) mener imidlertid at ”moderne teknologi” har gitt et viktig bidrag til å skape problemene.  Hvem vil du sette din lit til? De som mener at teknologien er løsninga, men som lar teknologien få mene hva de selv skal mene, eller de som mener at teknologien er en del av problemet, i alle fall så lenge ingen klarer eller ønsker å styre den?  Men se – her kommer elva flytende med et teknologisk svar på dette spørsmålet også.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...