Skriv ut Skriv ut

Ja takk, alt av alt

Vi forbinder grådighet med unger i bursdagsselskaper, et lite celebert ut- valg av næringslivsledere, tjuvradder og pengeplasserere.

Ola Borten Moe foreslår nå noe nytt: at vi heller enn å forbinde grådighet med noe utskuddsaktig og ubehersket, forbinder det med normal fremferd og tenkning.

 

Bakgrunnen for Borten Moes forslag er regjeringens vedtak like før jul om å innføre det som kalles en grønn sertifikatordning. Dette er en ordning som gjør det mer lønnsomt å utvikle alternative og mer miljøvennlige energiformer, ved at de energiprodusentene som blir sertifiserte får anledning til å selge den strømmen de produserer litt dyrere enn andre (som ikke er sertifiserte).

Dette var en stor seier for miljøbevegelsen som har jobbet for denne ordningen over mange år. Men vent nå litt: Hadde de glemt hvem som styrer olje og energipolitikken her i landet, og hadde de glemt at nettopp det har stor betydning for om ordningen med grønne sertifikater fungerer etter hensikten? For hensikten er nemlig at disse alternative energiformene skal erstatte energi som øker klimagassutslippene. Det er derfor miljøbevegelsen har ivret for denne ordningen!

Erstatte? Tvi, sier Borten Moe og spytter i bakken. Det har jeg aldri hørt om! Vi må jo selvsagt ha denne energien i tillegg, sier barnebarnet til han som ga opp å bære staur. Hvorfor kan vi ikke utlyse en historisk mengde letekonsesjoner i Barentshavet, rope hurra for oljesand i Canada og videre utvinning av kull på Svalbard, i tillegg til å “utvikle” så mange småvassdrag og meningsløst nakne kystområder som mulig her i landet, sier Borten Moe. Ja, hvorfor skulle ikke den jevne forbruker ønske seg høyere strømpris gjennom sertifikatordningen når man får økt klimautslipp i tillegg?

I tillegg til å ville ha mer og mer av alt sammen,alt på en gang, nå – så fort som mulig – er Borten Moe indignert og småsur på miljøbevegelsen fordi dens ulike utskudd har kommet til å levere inn innsigelser i lokale småkraftsaker og overfor ulike vindmølleprosjekter. (Politisk kvarter 24/1- 12). Det gjør nemlig at saksbehandlinga går litt treigere.

Klimatrusselen tilsier at vi har dårlig tid, så det gjelder å få bygd ut hvert lille vassdrag i dette landet så fort som mulig, sier Borten Moe. Vi bør derfor stole på Norges vassdrags- og energiverks (NVE) saksbehandling. Den har vært så god og betryggende frem til nå, sier Borten Moe.

Ja for noen, i alle fall Borten Moe, er det antageligvis betryggende at NVE har godkjent nesten alle søknader som kom inn, (to av 66 søknader er avvist i Troms. ca. 85 % har fått sine søknader innvilget på landsbasis. Her må man huske at en stor del av de 15 % som ikke er innvilga, er søknader som ikke hadde en sjans i utgangspunktet; altså hvor det dreier seg om fredete vassdrag og lignende. I praksis betyr dette at den reelle saksbehandlinga hvor man vurderer hvert enkelt prosjekt ved befaring og inngående analyse har vært temmelig fraværende). At NVEs direktør offentlig har innrømmet at NVEs konsesjonsbehandling har vært mangelfull, endrer ikke på dette. Betryggende saksbehandling! For det sier Borten Moe.

Miljøverndepartementet gjennomførte en nasjonal kartlegging av elvekløfter i Norge i 2010–11. I Nordland fikk tre slike kløfter høyeste verdi. De ble klassifiserte som særskilt verneverdige. Bare to måneder etter at denne kartleggingen forelå, ga NVE konsesjon til å utbygge to av disse (Ravnåga og Dversetelva)! Dette er helt i orden, sier Borten Moe. Slik skal det være. Jafs. Nam, nam. Husk vi er her på jorden for å spise, drikke og grafse til oss mest mulig. Det er den eneste måten å leve et forsvarlig jordeliv på.

Den som har alt, må hele tiden passe på å jafse og slafse i seg mer, ellers kommer kanskje noen andre og tar det. I denne saken får du også en særegen fin synergi på kjøpet. Ved å legge opp til et så høyt klimautslipp som mulig, får vi så dårlig tid til å “redde klimaet” at vi samtidig må sette vindmøller på hvert nes og bygge ut alt vi har av små og store vassdrag. Går du for denne løsningen må du passe deg litt. Eller neida. Tulla. Bare sørg for å veksle subtilt mellom alvorstunge og småsåra ansiktsfolder hver gang noen antyder noe annet enn at dette er politikk som kler dress og slips, så går alt bra.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...