Skriv ut Skriv ut

Jekta og Virkelig skilles som venner

Jekta og Virkelig har nå besluttet at det ikke lenger skal selges eller distribueres Virkelig i Jektas lokaler.
-Dette er ikke på noen måter dramatisk, og vi avslutter denne delen av vårt samarbeid vennskapelig. 

Det er ikke ukomplisert å arbeide med russyke mennesker. en lang rekke enkelthendelser gjør at verken Virkelig eller Jekta ser det forsvarlig lenger å ha Jekta som utsalgssted, sier Virkeligs konstituerte redaktør Eirik Junge Eliassen
Gjennom Virkelig får den russyke et alternativ til nasking og innbrudd. Virkelig har i dag over hundre selgere, og Jekta, på grunn av folketilstrømningen og varmen, har blitt et attraktivt sted for våre selgere. Det har ikke vært problemfritt. En tilnærmelse mot en vekter og et tilfelle av åpenlys langing av narkotika som de mest alvorlige enkelthendelsene.

Det er også funnet brukerutstyr på toalettet, uten at man kan bevise at det er Virkeligselgere som står bak. – Disse hendelsene har blitt en belastning både for ledelsen i Virkelig og ledelsen på Jekta, og dessverre er det slik at russyke ennå behandles som gruppe, på den måten at det én gjør får konsekvenser for alle. Virkelig er svært takknemlig for den jobben Jekta har bidratt med, og understreker at Virkelig i bunn og grunn ikke handler om salg, men om verdighet, sier Eliassen.

Jekta har til nå vært Virkeligs største utsalgssted. – Jekta har bidratt gjennom å synliggjøre russyke mennesker, gjennom synliggjøring ufarliggjør vi denne stigmatiserte gruppen av syke, sier redaktøren i Virkelig.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...