Skriv ut Skriv ut

Jobbe i Virkelig?

Foto: Kai HagenVirkelig samarbeider med NAV, Tromsprodukt og Friomsorgen for å få folk tilbake i arbeid, til å sone eller fylle hverdagen med noe verdifullt.

Redaktøren vil ikke bruke begrepene vekstbedrift eller arbeidstreningsbedrift om tiltakene. – Våre medarbeidere har erfaringer som er spesielle. Noen har ikke lyktes i å fullføre skolegang, andre har nedsatt arbeidsevne eller er tidligere russyke. Andre trenger en plattform for å bygge opp arbeidserfaring etter mange år i fengsel, og noen trenger å lære seg norsk. Dette er ikke et problem, men verdifulle kvalifikasjoner, sier redaktør Eirik Junge Eliassen, som også har ”vanlige” ansatte.

De samme drømmene
Det handler om at folk med store ressurser går og slenger på arbeidsavklaringspenger eller trygd, uten å få innpass i arbeidslivet. Virkelig forsøker å omsette denne kraften til fremtidsvisjoner. – Det at du ikke har klart å fullføre videregående skole eller har hatt rusproblemer er ikke en sykdom. Drømmene er akkurat de samme som andre folk har, mulighetene er bare litt færre, sier Eliassen. Vi kan i større grad enn kommersielle bedrifter tilrettelegge
for den enkelte.

To avdelinger

Bortsett fra alle selgerne ute på gata, består virkeligorganisasjonen av to avdelinger. En førstelinje – distribusjonen – og en redaksjon. Distribusjonen har fire stillinger i turnus. Det er disse som møter selgerne til daglig og fordeler jobber og magasiner. Eirik Vingen Henriksen leder denne enheten. – Det var ikke mange som trodde på dette prosjektet da vi startet opp for over to år siden. Skulle narkomane under rehabilitering i LAR-systemet
ha ansvar for aktive rusmisbrukere og store pengesummer? Jeg vet ikke hvorfor det fungerer, men gir man folk tillit, svarer de ofte på oppgaven på en positiv måte. Distribusjonen har så å si null fravær, sier distribusjonsleder Eirik Vingen Henriksen. Vingen har selv bakgrunn som russyk. Å ha en jobb er en av grunnene til at han i dag er frisk.

De som lager magasinet
Den andre avdelingen, redaksjonen, består av journalister, fotografer, designere og dataoperatører. Altså de som lager gatemagasinet og publiserer på www.virkelig.no. – Vi har ikke hatt de store utfordringene. Folk har fått benytte sitt potensiale i møte med oss, og de første har gått over i vanlig arbeidsliv etter å ha hatt praksisplass eller gått i kvalifiseringsprogram i Virkelig. Noen blir tre måneder, andre trenger lenger tid, forteller redaktør Eirik Junge Eliassen.

Jobbe i Virkelig?
Det er to måter å få innpass på så lenge en av våre 12–14 plasser er ledige. Det ene kan være en saksbehandler på NAV eller veileder som øyner en kandidat som kunne passe inn i en mediebedrift. Den andre måten er at du tar kontakt selv. – Vi driter i formalkompetansen, kan du mediedesign eller grafikk for eksempel, trenger du ikke ha lært det på en skole. En skrivegave kommer innenfra – ut over det forsøker vi å gi den opplæringen som trengs. Du vil settes på en arbeidsprøve som er overkommelig, og deretter samtaler vi om dette kan være riktig tilbud for deg og følger deg i møte med din saksbehandler på NAV, forteller redaktør Eliassen, som sier at kandidater kan ta kontakt med ham på mail eller via Facebook.

Foto: Kai Hagen
Distribusjonsmedarbeider Sandra Holst distribusjonsleder Eirik Vingen Henriksen. Foto: Kai Hagen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...