Skriv ut Skriv ut

Klavertrampet

I begynnelsen av mars meldte Tromsø kommune Virkelig inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Klagen kom på bakgrunn av journalistisk metode og bruk av illustrasjon i en sak der vi omtaler en-kelte arbeidstakeres erfaringer med kommunen som arbeidsgiver. Vi ser at kommunen har et poeng med sin klage.

Bakgrunn
Virkelig har de siste årene hatt som ambisjon å heve det journalistiske nivået i magasinet. Vi har gravd dypt, og skrevet om vanskelige saker. Til tider med kvass penn. Vi mener det er viktig og riktig å bringe medmennesker som er havnet i skyg-
gen eller satt utenfor, frem i søkelyset. Virkelig er blitt et viktig supplement til tradisjonell nordnorsk dagspresse. Det skal vi fortsatt være.

Vi har fått mye juling – og mye ros – for vår profil. Vi har mobilisert og blitt motivert. Men; vi har nok til tider lagt lista høyt i forhold til de redaksjonelle ressursene vi har i redaksjonen. I dette tilfellet har vi i kampens hete gjort noen formalfeil. Det vil vi innrømme – uavhengig av hvilket resultat PFU kommer frem til ved behandling av klagen.

Saken
I forrige nummer av Virkelig har vi trampet i klaveret. I artikkelen om en konflikt mellom en tidligere ansatt og Tromsø kommune, unnlot vi å gi kommunen anledning til å svare på opplysninger og vurderinger fra den ansatte. Årsaken var at historien som ble fortalt tidligere var blitt fremsatt i andre medier og derfor ikke kastet nytt lys over tvisten. Det samme gjelder intervjuet med fagforeningsleder Bjørn Willumsen. Til tross for at vi har grundig dokumentasjon på forholdene, og at vi har verifisert fakta i saken med en rekke uavhengige kilder, fratar ikke dette kommunen retten til å komme med et tilsvar.

Dette beklager vi.

Kommunevåpenet
Som illustrasjon til en kommentarsak brukte vi et redesignet kommunevåpen, der kommunereinen tilsynelatende virker aggressiv overfor en innbygger. Dette var redaksjonens bestilling til designe-ren, som svarte på oppgaven med glimt i øyet. Vi ser at vitsetegningens uttrykk kan tolkes ladet. Vi ser også at saken burde vært tydeligere merket som kommentar.

Dette beklager vi også.

Dommen
Vi ser med spenning frem til PFU sin vurdering av saken. Det vesentligste for oss er imidlertid at Gatemagasinet Virkelig fortsetter å levere et magasin av høy kvalitet og høy journa-listisk integritet, der vi rydder plass for det lille menneskets historier. Der vi kan være en stemme for de stemmeløse. Derfor har vi skjerpet våre rutiner ytterligere. Det inspi-rerer oss til å grave enda dypere, og ytterlig forbedre våre journalistiske arbeidsmetoder. Det er våre selgere tjent med. Det er dem vi er til for.

 

 

 

Eirik Junge Eliassen
ansvarlig redaktør
eirik@virkelig.no
 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...