Skriv ut Skriv ut

Mangler medisin

Fanger på lukket avdeling i Tromsø fengsel mener det mangler medisin i helgene og klager på lang ventetid for å få legetime.

I følge en fange Virkelig har snakket med, skjer det en merkelig medisinsvikt i Tromsø fengsel. – Jeg har fått opplyst av en betjent at det er åtte–ni innsatte på lukket avdeling som mangler medisinen sin i helgene, sier fangen.

Mysterium
Fangen mener at problemet er gjentagende og spekulerer i hvordan dette kan skje. – Enten har sykepleierne lagt feil antall tabletter i dosettene til hver enkelt fange, eller så er det betjenter som forsyner seg av lasset. En fange har ikke tilgang til denne dosetten selv, derfor kan det ikke være den innsatte som har tatt for mye medisin. Løsningen på mysteriet må ligge et annet sted, forteller fangen til Virkelig.

Medisinrutiner
Til avdelingen fangen sitter på kommer dosetter med medisin for en uke i slengen. Fangen er ikke i besittelse av denne, men får utlevert medisinen på det tidspunktet legen har angitt. Etter det Virkelig forstår vil dette i praksis si at sykepleier i fengselshelsetjenesten legger ut det nøyaktige antall tabletter pasienten skal ha for en uke. Som sikkerhetskontroll må pasienten kvittere ut hver enkelt tablett han eller hun får utdelt. Deretter sjekkes fangen i munnen, for at betjentene skal være sikre på at medisinen ikke gjemmes i munnhulen, men er korrekt svelget. – Når pasienten ikke har noen som helst slags tilgang til medisinen sin og fortløpende kvitterer den ut, hvordan kan da en fange sitte igjen med for lite medisin i dosetten sin ved ukeslutt, spør Virkeligs kilde.

Intet blir gjort
All medisin til fanger er legeordinert på vanlig måte. Etter straffegjennomføringsloven har en fange like helserettigheter bak murene som Hvermannsen har ute. – Når medisin forsvinner, blir det ikke gjort noe for å rette opp i dette fra fengselets side når dette blir påpekt, med den grunn at fengselhelsetjenesten ikke er åpen kveld og helg. Dette er helsemessig uforsvarlig når fanger sliter med angst og søvnproblemer. Uansett hvor denne svikten ligger, er det ikke rettferdig at det skal gå ut over fangene. Dette oppleves som en tilleggstraff på et sted der det er nesten umulig å få en legetime, sier fangen, som legger til at enkelte fanger må vente flere uker med å få komme til lege

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...