Skriv ut Skriv ut

Marathonhealeren

Miraklenes tid er ikke forbi. Møt Morten Jo Nilsen (34).

Morten Jo Nilsen healer i den kristne sfære. Den kristne energien er den reneste og mest kraftige, sier han. Morten fører åpne hender over personene, der han sanser kulde stopper han opp og leser bønner. Han sier at bønnene kommer fra det guddommelige. Teknikken han anvender heter håndskanning. Fra tid til annen bruker han bønner som han har arvet fra sine aner. Han har forfedre på begge sider som har brukt helbredende evner. Morten har arbeidet i andre yrker, men har alltid endt opp med å helbrede der også. Morten vil nå arbeide heltid med helbredelse. – Jeg liker å bruke evnene mine, det gir meg masse positivt. Mine helbredende evner ble aktivert for noen år siden, og jeg føler at jeg har et kall i livet, forteller Morten. Det å helbrede forutsetter at pasienter blir bedre av sine plager, at de blir friske. Morten Jo mener at han har mye å vise til allerede. – Jeg har vitner, leger har sett tilfriskning, og jeg har mange tilfriskninger blant mine pasienter, sier han.

Fjernhealing
En mann får hånden i klem, en steinblokk rauser ut og treffer hånden. Mannen får hånden løs og ser at han har fått knuseskader. Blodet spruter, og senene fra fingrene står som makk ut av hånden. Den skadde mannen befinner seg på ei øy ute i havet. Han ringer Morten. Smertene blir borte med en gang, og de kommer ikke tilbake.  Han blir helt bra i hånden igjen. Morten Jo gir overskuddet fra fjernhealingen bort i gaver. Han støtter ulike lokale tiltak og gode formål.

Spør Bibelen til råds
Man skal ikke spørre gjenferd til råds, Bibelen sier så, og etter at jeg fikk vite dette har jeg sluttet å kommunisere med de døde. Det var en lettelse å slutte med dette ettersom at de døde var blitt plagsomme å forholde seg til. Kraften fra Gud går gjennom meg og inn i den som lider. Jeg kanaliserer Guds kraft inn i den syke, forteller Morten. Han fører sine hender fra 5 til 40 centimeter over kroppene han helbreder. Han er intenst fokusert, han søker og leter. Av og til stopper han opp og spør om det stemmer det han sanser. Han småprater og tar seg tid til å høre på sykdomshistorier som kundene forteller. Morten sier at kundene opplever tre dagers tid etter behandling som aktive. Det er slik at kundene går gjennom faser, dette foregår i en tredagers periode. Smertene forverres ofte i de to første døgnene etter behandling, kroppen arbeider med å reparere skadene sine.

Aura og kraftfelt
Menneskers kraftfelt er ofte kalt aura. Sykdommer og plager fremstår som kulde i disse varme feltene. Energilekkasjer kaller han det når menneskers kraftfelt lekker.

Det alternative
Miljøet er i ferd med å bli mainstream. Stadig blir det skrevet eller debattert rundt helbredelse av syke utenfor legemiljøet. Snåsakallen er den siste i rekken av disse mirakelmenn eller -kvinner som blir omdiskutert. Morten Jo viser til at hans kunder blir friske eller oppnår bedringer etter håndspåleggelsene. Han driver sin egen hjemmeside på internett hvor kundene kan legge ut sine kommentarer etter behandlingen. På disse sidene kan man også lese om denne mannens filosofiske betraktninger rundt menneskene og maktene. Mange ser nå på alternativ behandling som stadig mer stuereint og akseptert som behandlingsform.

Åndeutdrivelse og husrens
Morten Jo mener at spiritisme og samtaler med de døde vekker sjeler opp fra sin søvn. Han sier at de døde blir vandrende fortapte og hjelpeløse rundt i forhold til de levende. – Dette forårsaker ulike typer plager for de levende, fordi de døde skal hvile og ikke påkalles. Vi har ikke noe godt å hente ved å mase de døde ut av deres hvile, de skaper i beste fall uro og årevis med psykiske og kroppslige plager for oss levende. Verst er det når det leder til død, sier Morten.

Klarsynt
Morten redegjør. Magefølelsen er intuisjon, og sammen med klarsyn er dette to redskaper for å kunne forutsi hva som kommer. Synskhet og klarsyn er ikke helt det samme; klarsyn går ut på å sanse eller se en brøkdel av framtiden. Det å være synsk derimot, går ut på at enkelte mennesker klarer å beskrive hele hendelser som skal skje eller har skjedd. Klarsyn er mer en form for meditasjon, det er svært vanskelig å få tak i informasjon om framtiden, bruddstykker av hendelser kommer fram. Morten hevder at klarsyn kan trenes opp, fra å være små blink til å bli film på flere sekunder. Man må ha psykisk styrke for å kunne motta informasjon uten selv å påvirke informasjonsflommen. Vi er skapt for å fordøye inntrykk ettersom de kommer til oss i nåtid, dette forstyrrer klarsynet. Morten Jo øver seg på å ”se”. Øvelse gjør mester. Han forteller at han også har evner til å lete opp bortkomne gjenstander. Det er sjeldent han får oppdrag om dette. Han kjenner med hendene og ”ser” hvor tingene er. Morten Jo har samarbeidet med forskjellige tv-produsenter uten helt å slå til. – Dette er noe spennende som i alle tilfeller ligger noe fram i tid for meg, sier han.

Morten er ikke redd
Han helbreder gjerne personer som ikke er helt edrue. Han begriper ikke at andre ikke tør å begi seg inn på det samme. Morten har opplevd at folk har åpnet seg og blitt mer klar for å se på sine problemer når de var lett påvirket. – Det er ikke så ofte at dette er et tema, men jeg ønsker å kunne hjelpe personer innenfor rus og psykiatri. Dere i Virkelig er en døråpner for meg, jeg får lett kontakt med de russyke hos dere. Det er gratis å få behandling av meg hvis du er fattig eller russyk. Det ville vært uetisk å forlange betaling av mennesker som er i en uholdbar og vanskelig livssituasjon, forteller Morten.

Tro kan flytte fjell
Vi mennesker har evnen til å lege oss selv etter skader og sykdommer. Menneskene er sosiale, og det å få oppmerksomhet og nærhet har i seg selv en positiv innvirkning på vår helse. Vår tids helsetjeneste kjemper for å ha tid nok til alle syke og lidende. Legestanden har ikke mulighet til å gi enkeltmennesket inngående og personlig oppmerksomhet. Mange pasienter sliter med at de ikke blir sett av sine behandlere. Morten og andre i den alternative behandlingen ser og tar del i menneskeskjebnene på måter som det offentlige ikke kan; individene får omsorg og forståelse for sine lidelser. Det at et annet menneske går inn i ditt liv og oppmuntrer deg til å gi det ”lille ekstra”, kan noen ganger være det som skal til. Din egen tro kurerer og ”flytter fjell”.

Et mirakel
Ei 30 år gammel tromsøjente forteller. Hun har vært helt frisk i et halvt år nå, etter å ha lidd av bekkenløsning i ti år. Hun har forsøkt å få hjelp hos andre healere. Hun kom inn med store smerter, og hun gikk normalt ut etter å ha møtt Morten Jo. Hun har gått til flere leger og mottatt annen manuell terapi. Samboeren hennes overtalte henne til slutt til å få behandling hos Morten Jo. – Han gav meg håndspåleggelse i om lag 20 minutter. Det er det sykeste jeg har vært med på. Jeg lot være å halte på vei inn til behandlingen, prøvde å ”skjule” skaden, for at Morten ikke skulle vite hvor skaden lå. Jeg ble helt frisk og klar etter noen dager, forteller hun.  Hun var tidligere veldig skeptisk motstander av all alternativ behandling. Hun er nå åpen og mer troende. – Jeg er sjokkert over den følelsen jeg opplevde under healingen. Morten utstrålte en type energi som jeg best kan beskrive som å være omgitt av sommerens solvarme steiner. Dette er uforklarlig, men svært kjærkomment, sier hun.

Foto: Svein Figenschau


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...