Skriv ut Skriv ut

Om å forebygge

Bare innrøm det: Du har ikke peiling på hva ungdommen i huset bedriver når du ikke ser på, til tross for at du kan være forskjellen mellom liv og død for arvingen.

Vi som jobber med russyke får ofte spørsmål om hvordan man kan forebygge rusproblemer. Svaret avhenger av hvem du spør av hjelpemannskapet på gata. Da vi alle jobber i en til dels feilslått rusomsorg,
har det gått sport i å betvile hverandres kompetanse. Her er Virkeligs tanker, basert på daglig nærhet til unge russyke.

Norsk forbudspolitikk
I Norge, på skolen og i mange hjem, utøves forbudspolitikk. Unge som har sporet av, tør sjelden å be om hjelp fordi de frykter skuffelse, sanksjoner, fordømmelse og straff. Ergo mister vi foreldre muligheten til tidlig intervensjon i problemene deres. Poden blir en mester i å manipulere deg som burde være den første til å få vite hvordan det stod til med han. Jeg vil gå så langt som å si at en dårlig dialog mellom barn og foreldre trigger rusbruk.

Sex og alkohol

Ikke underbygg disse tabuene hjemme. Ikke tving ungen til å lage hemmeligheter. Sex og alkohol er i hovedsak legalt i dette landet, og begge kan i passelige mengder være et vakkert tilskudd i livet. Å gi ungdommen tilgang til prevensjon er ikke å oppfordre til sex, men derimot å oppfordre til å leve et ansvarlig liv og ivareta seg selv og andre mennesker. Manglende informasjon og mangelfull tilgang på prevensjon er de viktigste årsaker til at en
14-åring blir gravid.

Lovlige substanser

Snakk om gode alkoholvaner. Gi gode holdninger hjemmefra. Gi et ærlig innblikk i farene, og forklar hvordan alkohol lammer hjernen. Ikke drikk sammen med ungen, det lager kun kunstig kompiseri – hold klok avstand. De unge som drikker, gjør det uansett. Dette må du ikke ta stilling til, men konsekvensene av. Unge folk – ny i rus – har liten eller ingen kontroll i fylla. Da du var ung, var en uoriginal flaske med blankt i hjemmebrent. I dag kan
det være GHB, som i feil mengde er den sikre død. Styrken på denne hjemmesnekra dritten basert på narkose, er også varierende, slik at den mengden du overlevde forrige helg, tar livet av deg eller gjør deg varig psykisk syk neste helg. For en søkende, usikker eller nysgjerrig sjel koster en dose av denne døden bare noe over hundrelappen. For en blakk ungdom er dette en billig, men farlig fest.

Gå over grenser!
Det er skjellig grunn til mistanke når poden endrer adferd, omgangskrets og rytmer i livet. Hør: Gå over grenser! Ransak rom, jakker og ransler. Les meldinger på mobilen. Når annen forebygging ikke virker, er det verdt det. Kampen mot narkotika på verdensbasis er tapt, men du kan ennå vinne krigen hjemme før det er for seint. Sønnen: Hva i helvete er det du holder på med, pappa? Pappaen: Jeg redder livet ditt! Dessverre er det ikke slik at veien tilbake fra russyka er enkel. Jeg kjenner nesten ingen tidligere russyke som er helt rusfrie. De fleste jeg kjenner trenger, i hvert fall i perioder, beroligende og abstinensdempende medisiner. Legale og illegale.
De har klart seg bra. For andre har russyka bare tre utganger; fengsel, institusjon eller døden.

Tidstesten
Er ungen rusa er det lett å finne ut. Gi følgende utfordring: ”Si fra når det har gått 30 sekunder”. Se på klokka di. En feilmargin på 5 sekunder skal du tillate. Vi kaller det ”tidstesten”. Vi kan i hovedsak dele det vi kaller narkotika inn i to grupper. Sløvende og stimulerende. En person som er ”speeda” på amfetamin, GHB eller kokain, vil erklære de 30 sekundene gått etter halve tiden, og den som er sløva på hasj eller heroin, vil beregne tiden langt
lengre enn 30 sekunder.

Utgangspunkt; alkohol

Vær også oppmerksom på at de aller fleste debuter på ulovlige substanser skjer i alkoholpåvirket tilstand, og har du kontroll over dette i dialog med poden, legaliserer du ikke ungdommens rusbruk. Du indikerer derimot at du åpner for dialog, og vil oppfattes som mindre farlig å snakke med enn foreldre flest. Denne dialogen er forebyggende i seg selv, med tanke på rusutfordringer senere. Faller ungen utenfor har du muligens bare et par helger
å rette opp galskapen. Har du en unge som da er redd for å åpne seg for deg, har du tapt. Alternativet er selvfølgelig å låse ungdommene inne fra de er 13 til de er 18 – all historie forteller at dette heller ikke er så lurt. Skal vi veilede unge mennesker, må de frigjøres fra frykten for negative konsekvenser. Utøver du forbudspolitikk, blir sex, alko og knark opposisjonelt i seg selv, og vi har tapt – igjen. Lykke til!

God lesning i denne utgaven av Gatemagasinet Virkelig.

Eirik Junge Eliassen
ansvarlig redaktør
eirik@virkelig.no


Teksten er inspirert av Arild Knutsens artikkel ”Oppgjør
med skolers vranglære om narkotikaproblematikk”
på www.abcnyheter.no


Er dette hjemmebrent eller GHB?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...