Virkelig

smiso LITEN

Incesttallene stiger

Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep i Tromsø (SMISO) hadde over 1700 henvendelser fra incest-  og overgrepsutsatte i fjor. Tallene øker i år.

Les mer...