Virkelig

ambulanse t5Liten

Psykebil

Psykisk syke som trenger helsehjelp, i Norge blir hentet av politi og behandlet som kriminelle.

Les mer...