Virkelig

lederLITEN

Farlig hasjromantikk

Noen har funnet det paradoksalt at virkelig-redaktøren – med et virke midt i blant de tyngst belastede russjuke – har inntatt en sterk kritisk holdning mot cannabis i alle former. Hasj er vel ikke...

Les mer...
lars-erik-liten

Fra valmue til metadon

Metadon er et syntetisk opiat som kan få en utslitt heroinist på bena. Han slipper jaget etter penger til heroin og kan med et skikkelig støtteapperat rundt seg, leve et verdig liv.

Les mer...
smp-liten01

Aids, død og kalde føtter

Svein-Magne Pedersen påstår han er Guds utsendte, og kan helbrede alt fra døden selv til kalde føtter. Vi tok en oppsiktsvekkende prat med den kontroversielle predikanten.

Les mer...