Skriv ut Skriv ut

-«Nils» er en ressurs

Byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhns første reaksjon var “så bra at historien endte godt”. – Jeg synes historien vitner om at vi i større grad enn vi selv tror, er et åpent og inkluderende samfunn som gir mennesker med en ”fortid” nye sjanser, sier byråden etter å ha lest saken om ”Nils”.

– Tromsø kommune forholder seg til opplærings-loven, som krever at politiattest skal fremlegges i forbindelse med tilsetting som lærer. Herunder får personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige automatisk yrkesforbud, ved eventuelle andre lovovertredelser utøves det en skjønnsmessig vurdering, forteller Amdal Fyhn.

Dyrekjøpte erfaringer
– Vår politikk på rulleblad er at vi lever i en rettsstat, der alle som har gjort en feil, skal ha muligheten til å komme tilbake til samfunnet. Som skoleeier har vi hjemmel til å kreve politiattest og vurdere hver enkelt kandidat individuelt. I tilfellet til “Nils“ er det min oppfatning at han har lagt sin fortid bak seg, og at han er en ressurs for de elevene som er så heldige å ha han som lærer. Han kan bruke sine dyrekjøpte erfaringer for å bidra til at elevene ikke havner i den samme situasjon som han gjorde, sier Anna Amdal Fyhn til Virkelig.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...