Skriv ut Skriv ut

Ransaket på åpen gate

Tromsøpolitiet har aksjonert uten større gevinst

Politilovens §7a slår fast at visitasjoner av mennesker skal gjøres så hensynsfullt og skånsomt som mulig. På bildet gjør trolig politiet et spontant unntak fra loven.

På høylys dag i nordenden av Storgata i Tromsø ransaker polititjenestefolk narkosyke Roger Millerjord og en annen av byens frie fugler. Gjester på Klos konditori og Verdensteatret café har panoramautsikt til hendelsen.

Loven
Våpenaksjonen hjemles i politiloven § 7a: «Politiet kan på offentlig sted visitere person eller kjøretøy når det er grunn til å undersøke om noen er i besittelse av eller oppbevarer våpen.  Slik visitasjon kan bare foretas for å forhindre straffbare handlinger som krenker noens liv, helse eller frihet, og bare a) i situasjoner eller på steder hvor slike straffbare handlinger erfaringsmessig finner sted, eller b) i situasjoner eller på steder hvor det er grunn til å anta at noen planlegger eller forbereder slike straffbare handlinger.

Skarpe gjenstander
Det er stasjonssjefen som har besluttet gjennomføring av aksjonene. – Med våpen menes i denne paragrafen våpen og andre gjenstander som omfattes av våpenlovgivningen, kniv eller lignende skarpt redskap som det er forbudt å bære på offentlig sted, jamfør straffeloven § 352a, og andre farlige gjenstander som kan tas i forvaring etter politiloven § 7. Beslutningen om visitasjon i medhold av denne paragrafen treffes av politimesteren eller den han bemyndiger, sier politistasjonssjef i Tromsø, Kurt Pettersen, i en e-post til Gatemagasinet Virkelig.

Skånsomt, Pettersen?
-Som det framgår av loven, skal visitasjonen foregå så skånsomt som mulig.  Her må tjenestemennene bruke sitt beste skjønn.  I og med at det skjer på offentlig sted, for eksempel i Storgata, vil det uansett være stor sannsynlighet for at publikum kan bivåne dette. Fra tid til annen gjennomfører politiet slike aksjoner.   – Det er riktig at vi har gjennomført tre aksjoner i det siste, men jeg kan love at det blir flere, sier Kurt Pettersen i en e-post til Gatemagasinet Virkelig.

I forbindelse med aksjonene er tatt i forvaring et mindre antall kniver.

Foto: Svein Figenschau

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...