Skriv ut Skriv ut

Redd Fontenehuset

Tromsø kommune skyter seg selv i foten med ikke å raske sammen småpengene Fontenehuset trenger for å sikre driften. Isolasjon og svekket helse vil bli resultatet for mange. På sikt er det en svært dyr løsning.

Fontenehuset i Tromsø er et arbeidsrehabiliteringskonsept med svært lave driftskostnader, som har oppnådd meget gode resultater for sine ”medlemmer” som sliter med psykiske helseplager. Tilbudet er for alle aldre, og medlemmene får delta i felleskap som tilrettelegger og følger opp med tanke på å finne en varig plass i ordinært arbeidsliv.

Det nye byrådet overtok en tom pengepung og så seg nødt til å halvere den kommunale støtten til huset i skolegata, og dette vil få kritiske utslag. Andre bidragsytere er Helsedirektoratet og NAV. Som følge av det kommunale kuttet vil de andre to også redusere sine bidrag tilsvarende. Etter det Virkelig erfarer er de første permitteringene igangsatt, og oppfølging og koordineringstilbudet for brukerne av huset kraftig nedstyrt.

På kort sikt kan det rive grunnmuren unna tilbudet til flere enkeltpersoner, men på lang sikt er dette svært dårlig samfunnsøkonomi; en psykisk syk sosialklient er et svært dyrt insentiv for kommunen i forhold til et menneske som har muligheten til å bruke Fontenehuset som trygghet og brekkstang for å komme seg ut i ordinært arbeidsliv.

Sliter man psykisk kan veien til å bli en normal skatteyter være humpete. En periode vil man trenge ekstra oppfølging og tilrettelegging. Det å være i jobb har utrolig mange helsegevinster både for den som sliter og for samfunnet. Dette bidrar også positivt inn i forhold til den negative utviklingen når det gjelder fattigdom, reduserte utgifter til innleggelser og opphold på institusjon og lavere forbruk av generelle helsetjenester.

Fontenehuset gir et meget viktig bidrag i kampen mot fordommer i arbeidslivet og for å redusere den enkeltes opplevelse av stigmatisering. Medlemmene selv er fronten i denne kampen, der de settes i stand til å eksponere seg i arbeidsliv, informasjonsvirksomhet og hverdag, slik det må være i et hus jeg oppfatter som mer eller mindre uinteressert i diagnostikk, men fokuserer på det friske i sine medlemmer.

Videre er et veldrevet og trygt Fontenehus en meget hensiktsmessig arena for utvikling av gode relasjoner mellom mennesker, mellom mennesker og bedrifter/virksomheter og mellom de ulike delene av den enkeltes liv og tiltak. Noe som er svært besparende på sikt for samfunnet.

Vi ber Byrådet snu bunken en gang til, og få øye på at lavterskler som Fontenehuset betyr svært mye for mange. Og på sikt er det bedre samfunnsøkonomi å gi en krone nå enn en hundrings senere i tiltakskjeden.

Eirik Junge Eliassen
ansvarlig redaktør
eirik@virkelig.no

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...