Skriv ut Skriv ut

Skibotn skole politianmeldt

Aage Hamnvik har politianmeldt Skibotn skole for brudd på opplæringslovens § 9a. Etter en alvorlig voldsepisode sto hans 7-årige sønn tynnkledd i en time utenfor skolen i -5 grader.

Foreldre ved Skibotn skole forventer at barna blir vernet og ivaretatt. De ønsker at barna skal bli oppmuntret til personlig vekst, og at de får være i et sunt psykososialt læremiljø. Dette er lovfestet og selvfølgelig. Skibotn skole er blitt politianmeldt for å ha brutt loven. Skolelovens § 9 a.

Tør ikke stå frem
Unntatt Aage Hamnvik ønsker ikke foreldrene vi har vært kontakt med på Skibotn skole å stå frem med sine historier uten å være anonyme. De frykter for følgene av å stå frem i et så lite samfunn.  – Mobbing er ubehagelig og noe man ”feier under teppet” her i Skibotn, sier en far vi har vært i kontakt med.

Ubehagelig for skolen
Vi har i undersøkelsene rundt denne saken kommet over flere alvorlige tilfeller av mobbing ved Skibotn skole. Det kan se ut som rektor Målfrid Lockert stikker hodet i sanden for foreldrenes tilbakemeldinger om kritikkverdige forhold. For eksempel ser det ut til å være barnas ”wild west” i friminuttene. Her kan eldre elever utøve grov vold mot de yngre uten at de har tilsyn fra voksne.

Selvtekt
Foreldrene sier at manglende voksenkontroll i friminutter, fører til at foreldrene ved Skibotn skole oppfordrer og instruerer sine barn til å ta vare på seg sjøl. Barna lærer altså å slå for å overleve i det harde miljøet ved skolen.   – Fylkesskolesjefen må reagere på forholdene og gjøre noe for å trygge hverdagen til både barn og foreldre, sier en mamma vi har snakket med. Andre foreldre vi har hatt kontakt med mener at skolen forsvarer seg selv og trygger skolens ansatte, framfor elevene som trenger hjelp.

Mobbing og vold mot 7-åring
I januar i år blir Aage Hamnviks sju år gamle sønn utsatt for grov vold av en 13 år gammel skolekamerat. Dette skjer før første skoletime. Sjuåringens hode smelles inn i en dørkarm og ned mot gulv i et basketak. Gutten kommer seg løs, men blir innhentet av trettenåringen som fortsetter volden. Gutten kommer seg løs nok en gang og rømmer ut av bygningen – uten klær i 5 minusgrader og lett bris. Ansvarlig lærer sender ut en annen voksenperson for å hente gutten, men gutten er livredd og tør ikke komme til henne. Han kjenner ikke kvinnen.

Fortsetter uten barnet
Læreren fortsetter undervisningen i klassen uten barnet, og hun henter ikke gutten inn før etter en klokketime har gått. Da er han sterkt nedkjølt etter å ha vært ute i sokkelesten og kortskjorte en hel klokketime. Barnets foreldre som bor ti minutter unna, blir ikke varslet. Foreldrene varsles ikke om voldshendelsen før etter at skoledagen er over.

Ny vold mot gutten
Fjorten dager senere blir gutten utsatt for vold igjen, denne gangen av to eldre elever. Denne volden foregikk også innendørs, og foreldrene undrer seg over at det ikke er voksne til stede som ser etter barna. – Vi har valgt å anmelde skolen for brudd på skolelovens § 9a. Dette har vi gjort fordi vi synes at det er altfor få inspiserende lærere blant elevene i friminuttene, forteller offerets far, Aage Hamnvik.

Lennsmannsjus
I et tillegg til anmeldelsen Aage Hamnvik sender i etterkant, kommer det frem at stedets lensmannsbetjent mener at saken er en personlig sak mellom Aage Hamnvik og skolen. Hvor lensmannsbetjenten har hentet denne tolkningen av opplæringslovens § 9a fra, står for de fleste av oss som en gåte.

Mobbing av handikappet barn
Et annet barn ved Skibotn skole er blitt mobbet i fire år. Barnet har et lite handikap som trolig utløser mobbingen. Barnet evner ikke, som en konsekvens av dette, å fungere fullt ut sosialt og blir derfor satt utenfor. Barnet har høyt fravær, er ofte syk med hode- og magesmerter, han trives ikke på skolen, og foreldrene føler at de ikke får den hjelpen de skal ha ifølge skolelovens § 9a. Barnet er nervøst etter mange år med tyn. Han var engang interessert i idrett og glad i å være i lek. Nå er han redd for å delta i sosiale sammenhenger. Foreldrene ser barnet slite med raseriutbrudd hjemme. De frykter for fremtiden til sitt barn. Også i dette tilfellet er det en eldre elev som har stått for mesteparten av mobbingen.

Skolen journalfører ikke
Barnets foreldre er fortvilet og sint. – Vi ba like før juleferien 2009 om et møte på grunn av nye episoder. Her ønsket vi å få framlagt all dokumentasjon som omhandler vårt barn. Dette med tanke på samtaler vi har hatt og episoder hvor andre foreldre har vært kontaktet av skolen. Dette SKAL  journalføres fra skolens side. Vi fikk da et spinkelt brev hvor det kun var loggført fra samtalen jeg tok til skolen uka før. De tre forrige årene sto det ikke et eneste ord om. Ingenting å vise til for oss. Absolutt ingenting, forteller barnets mor til Gatemagasinet Virkelig. Foreldrene frykter sanksjoner lokalt, og de er redd barnet skal lide ytterligere skade om de står frem med navn og bilde.

Skibotn skole har ikke svart på Gatemagasinet Virkeligs henvendelser.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...