Skriv ut Skriv ut

Slik lurer du fotoboksen

Det var midt på natta. Ingen biler var ute. Jeg lå 20 % over fartsgrensa for å rekke ferga mi.

Det gikk som det måtte ende, i en katastrofe. Plutselig stod boksen der rett foran meg og lyste på meg med et skarpt rødt lys, og jeg stirret tilbake som en hjort som blir blendet av billysene. Så kom blitzen og knipset, og jeg visste at det villle komme et saftig forelegg i posten. Hvordan kan vi lure fotoboksene?

Altså: Politiet får tilsendt et bilde i posten. Bildet viser en bil med skilter, en sjåfør og bilens hastighet. Politiet sender så rutinemessig ut et forelegg til bilens eier. Når forelegg utstedes, blir bilens eier siktet i saken. Dette er en rettsteknisk praktisk ordning for å få fortgang i saken. For at siktede – bilens eier – skal få sikret sine rettigheter får en tilbud om avhør. Dette gjør at om du eier en bil som har blitt misbrukt til denne type forseelser, kan en fri seg fra siktelsen ved å kreve avhør, møte opp og vise at det ikke var du som var sjåføren, og samtidig fortelle hvem som er sjåføren. Så selv om siktelsen tas ut, blir likevel uskyldspresumsjonen til en viss grad ivaretatt.

På avhøret er det to ting politiet ønsker å avklare: 1. Kjørte du bilen? 2. Dersom du ikke kjørte bilen, hvem kjørte bilen da?

Utgangspunktet er at en ikke har plikt til å forklare seg til politiet. Å la være å avgi forklaring slår imidlertid svært uheldig ut, så i praksis har en likevel plikt til å møte på avhør. Likevel er det ingen grunn eller plikt til å si noe mer i et avhør enn det en må si i retten.

For den som er siktet i en straffesak, er det ikke ulovlig å avgi falsk forklaring. Dette gjør at du i avhøret kan lyve så mye du ønsker. Det er likevel viktig å passe på her, for om du kommer med løgner som lar seg motbevise, kan dette bli brukt i mot deg, og da henger din uskyld i en tynn tråd.

Avhøret skal være kort. Du skal da lyve og forklare at du ikke kjørte bilen. Du skal si at du var et sted der kun nærmeste familie var tilstede. Du kan si at du var sammen med dine foreldre, din partner, dine barn eller dine søsken. Dette er personer som er fritatt for vitneplikt i en sak mot deg etter straffeprosesslovens § 122. Når du da har løyet om at du ikke kjørte bilen, vil politiet naturlig nok spørre om hvem som da kjørte bilen. Da forteller du at dette vet du selvsagt, men at dersom du skal svare på spørsmålet, vil det medføre at du vitner mot mennesker i den personkrets som er vernet av straffeprosesslovens § 122. Og at du av den grunn ikke kan svare på spørsmålet.

Politiet bør nå gjøre noe fornuftig som å bruke ressurser på å etterforske mer alvorlige ting. Fotobokssaken bør henlegges.

Dersom de finner ut at det er mer morsomt å kaste bort ressursene på en fillesak fra en fotoboks, må de iverksette en videre etterforskning. De må da finne ut hvem som er beskyttet av straffeprosesslovens § 122, og finne ut hvem som ligner på deg. Selv om bildet ligner på deg, må en være pliktig til å finne ut om det er andre personer i den vernede personkrets som ligner så mye på deg, at det kan foreligge en forveksling. Uten en slik undersøkelse kan ikke saken være godt nok etterforsket. Som et ledd i denne etterforskningen må de også innkalle til avhør alle i denne personkretsen som kan ligne på deg. Det er da du bør håpe at du har søsken som ligner litt på deg.

Når søsknene dine blir innkalt til avhør, skal de møte opp. Dersom de er siktet i saken, skal de avgi samme forklaring som deg. Dersom de ikke er siktet, skal de si at de verken har en plikt til å inkriminere seg selv eller til å vitne mot personer nevnt i straffeprosesslovens § 122.

Dersom saken etter dette mot formodning skulle ende opp med at det tas ut tiltale, møter du og dine søsken i retten når dere blir innkalt. Dere møter med lik sminke/skjegg – og forskjellig fra det under kjøreturen. Dere framholder det dere tidligere har sagt. Så blir det opp til retten å avgjøre om de kun basert på bildet kan slå fast hvem av dere som kjørte bilen. Retten må da vurdere bildet fra fotoboksen opp i mot de ansiktene de ser i retten. De må finne at det er bevist over enhver rimelig tvil at en av disse personene var bilens fører. Med denne framgangsmåten åpnes det heller ikke opp for straff for medvirkning.

Forhåpentligvis henlegger politiet saken på et tidligere tidspunkt, og om dere havner i retten, så er det bare å håpe at dere er veldig like…

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...