Skriv ut Skriv ut

Sosial stønad til enslige for nødvendig livsopphold

Vadsø best – Balsfjord gjerrigst

Vadsø kommune i Finnmark er rausest med sine sosialklienter, mens Balsfjord i Troms kniper mest, ifølge vår undersøkelse av kommuner i Troms og Finnmark, basert på stikkprøver. Vi har lagt til grunn hva kommunene betaler for nødvendig livsopphold til ens-lige langtidsmottakere av sosial stønad. I Troms fylke har vi sjekket 12 av 25 kommuner. Balsfjord yter 4.600 kroner, mens de øvrige holder seg til statens veiledende sats, 5105 kroner per måned. Mange kommuner gir en lavere sats, rundt 3.500 kroner, de første tre månedene. Dette gjelder spesielt  de få kommunene som ligger over statens veiledende sats.

Finnmarksbyer gir mest
Vadsø i Finnmark betaler hele 10.579 kroner per måned til sine enslige langtidsmottakere av sosial stønad. – Da er det inklusive husleie, forteller kontorleder Vivian Wara ved sosialkontoret i Vadsø til Virkelig. Så er det opp til mottakeren å skaffe seg et rimelig husvære. Vadsø er ikke noe press-område. Det går godt an å skaffe seg et greit krypinn for 2.500 kroner i husleie, og da har den enslige stønadsmottakeren hele 8.079 kroner til å kjøpe mat, klær, og hva han eller hun ellers måtte begjære denne måneden. – Og vi har nesten ingen søknader om akutt nødhjelp, legger Wara til. Generelt gjelder at denne stønaden skal gå til personlig konsum, mens mottakeren kan søke om tillegg for å dekke utgifter til husleie og varme. Søknader om ytterligere midler til andre formål innebærer det klient-ene oppfatter som at de må stå ydmyke med lua i handa. Olje- og gasskommunen Hammerfest er også rausere enn statens veiledende satser skulle tilsi. Så mottar da kommunen også 140 millioner kroner i året i eiendomsskatt fra anlegget på Melkøya. Enslige langtidsmottakere får i Hammerfest 5.887 kroner per måned. Men satsen er ikke justert siden 1. februar i 2008, og det kan hende politikerne kanskje mener de har vært generøse nok.

Mindre enn veiledende
Så er det to kommuner i Finnmark som betaler mindre enn statens veiledende satser, nemlig vekstkommunen Alta og fraflyt-tingskommunen Vardø. Alta har store planer om en ny «Nordlyskatedral» som vil koste kommunen mer enn 20 millioner kroner. Kommunestyret leker også med planer om et gigantisk badeland til mer enn 100 millioner kroner. I midten av august hadde man i Alta en kronerulling for fotballklubben Alta IF, for at plassen i 1. divisjon skulle berges. En million kroner ble skaffet til veie på få dager. Men enslige mottakere av sosialhjelp for nødvendig livsopphold må nøye seg med 5.000 kroner i måneden i Alta. Det er 105 kroner mindre enn Arbeids- og inkluderingsdepartementets veiledende satser for 2009. Vardø, som er nærmest ribbet for arbeidsplasser etter at all fiskeindustri forsvant og Luftforsvaret la ned sin stasjon, har hatt enorm fraflytting de siste ti årene. Folketallet ligger nå like under 2.500. Enslige langtidsmottakere av sosialhjelp i denne kommunen får bare 4.830 kroner til livsopphold per måned, noe som er den nest laveste summen i vår undersøkelse. De øvrige kommunene som vi har forespurt i Finnmark, ligger alle på statens veiledende norm for denne kategorien mottakere av sosial stønad, nemlig 5.105 kroner per måned. Det gjelder kommunene Loppa, Kautokeino, Karasjok, Hasvik, Sør-Varanger, Nordkapp, Båtsfjord og Berlevåg.

Balsfjord verst i Troms
Elleve av tolv kommuner vi har henvendt oss til i Troms fylke, betaler etter statens veiledende sats, 5.105 kroner per måned. Det gjelder kommunene Karlsøy, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen, Storfjord, Målselv, Lenvik  (Finnsnes), Berg på Senja, Harstad, Bardu og Tromsø. Veileder Anne Lise Muan i Balsfjord kommune forteller at denne kommunen benytter en sats pålydende 4.600 kroner, etter et vedtak i kommunestyret fra mars 2007. Satsen er ikke endret på to og et halvt år. – Men vi vet at satsen er lav og gir derfor tilleggsytelser etter individuell behandling og søknad, forteller Muan. Det gjelder for eksempel egenandeler for medisiner og legebehandling, varme klær høst og vin-ter, og støtte hvis mottakeren har reiser i forbindelse med samværsrett med barn.

Trondheim skjemmer byene
Bodø og Narvik kommuner har lagt seg på statens veiledende sats, 5.105 kroner til livsopphold per måned. Oslo har derimot løftet sin utbetaling til 5.300 kroner per måned, og Bergen betaler 5.250 kroner per måned. Stavanger og Kristiansand, derimot, ligger på statens veiledende sats. Den rødgrønn-styrte kommunen Trondheim ødelegger imidlertid bildet av landets større byer. Trondheim yter bare 4.860
kroner per måned til livsopphold for ensli-ge langtidsmottakere av sosial stønad. Bare Vardø yter mindre, ifølge vår uhøytidelige undersøkelse basert på stikkprøver.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...