Skriv ut Skriv ut

Sosialmedisinsk senter 15 år

Litt for mye litt for ofte? SMS stiller opp når du er på vei ned

27. november hadde SMS åpen dag i forbindelse med sitt 15-årsjubileum. Der fikk vi informasjon Levende lys, klementiner og kondomer i skjønn forening på bordene.

Historikk


Ruspoliklinikk:

Ruspoliklinikken er en del av rusklinikken ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge). De driver med oppfølgingstilbud for personer med
rusmiddelproblemer, samt deres pårørende. De har også eget tilbud til
spilleavhengige.

Rehabiliteringstjenesten:
Fysioterapitilbud med spesialkompetanse på Feldenkraismetoden,
samt relasjons- og nettverksarbeid.

Studenthelsestasjonen:
Er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Studentsamskipnaden i Tromsø. Studenthelsestasjonen drives av Helsetjenesten
ved SMS, og tilbyr gratis tjenester til studenter innenfor områdene prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, graviditet, abort og seksualitet.

I 2013 vil SMS fremstå i ny drakt. De vil omorganiseres og få et nytt navn.

I 1987 ble Tromsø kommunale helsekontor etablert. På folkemunne kalt “Aidskontoret”. Intensjonen var at kontoret skulle jobbe med enkeltindivider og grupper i risiko for HIV-smitte, og spesielt forsøke å fange opp rus-middelbrukere, menn som hadde sex med menn og personer som ønsket mer anonymitet enn det primærhelsetjenesten kunne tilby. I 1997 ble SMS opprettet på bakgrunn av de behov som ble avdekket gjennom helsekontoret og deres målgruppe. Flere offentlige virksomheter ble samordnet og samlokalisert for å effektivisere og øke tilbudet på sosialmedisinske tjenester.

Helsetjenesten
Her jobber de ut ifra tanken om at det er en menneskerett å få nødvendige helsetjenester. Det er lovbestemt. Det er dessverre sånn at de som kanskje har mest bruk for helsetjenester, er de som minst oppsøker hjelp. Det kan være mennesker som av ulike grunner har problemer med å forholde seg til timebestilling og avtaler som primærhelsetjenesten krever. Ofte har de heller ikke penger til å betale for legetimen. På SMS holder det at du stikker inn døra. Der finner du leger og sykepleiere som kan hjelpe deg med alt fra rusproblematikk til seksuelt overførbare sykdommer. Tjenestene er gratis, og de som jobber her har selvsagt taushetsplikt. Her kan man få utdelt gratis bandasjemateriell, nødvendige medisiner, hygieniske artikler, tannpleieartikler og mye mer. Helsetjenesten deler også ut engangssprøyter og returbokser som et smitteforebyggende tiltak. Helsetjenesten jobber med ungdommer med ulike yper problematikk, asylsøkere, HIV- positive med flere.

Sosialtjenesten
Ønsker å yte tjenester for alle som berøres av rusmiddelbruk og konsekvensene av dette. De har en visjon om at alle mennesker kan av ulike årsaker i løpet av livet bli forstyrret av rus, men de mener at endring er mulig og jobber ut ifra det. – De fleste som står overfor rusproblematikk har som regel tilleggsproblemer som er en viktig del av utredningen. Det er viktig å se hele mennesket under ett før tiltak blir igangsatt, sier en av ruskonsulentene på SMS. Sosialtjenesten administrerer også innsøking til rusrelaterte behandlingsinstitusjoner og LARiNOR (Lege-assistert rehabilitering i Nord-Norge). Hit kommer de som er under LAR for å avlevere urinprøve, noe som skjer under oppsyn av sykepleier.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...