Skriv ut Skriv ut

Statsråden kritiserer kommunene

—Jeg er redd for at barn og unge som har behov for hjelp, ikke får det fordi kommunene ikke prioriterer barnevernet godt nok, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i en pressemelding.

Regjeringen hadde på statsbudsjettet for 2010 lagt til rette for at kommunene kunne styrke barnevernet med til sammen 400 nye stillinger, men til august var det bare opprettet 110 nye stillinger innen barnevernet på landsbasis. Det ligger an på årsbasis at man kommer opp i 173 nye stillinger, og dette er for dårlig, mener statsråden. —Mange barnevernsbarn har store utfordringer i livene sine som krever at de møter kompetente fagfolk og en tjeneste som har nok kapasitet. Vi må sikre at vi får de nødvendige stillingene på plass. Jeg vil komme tilbake til dette i budsjettet for 2011, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Enhetslederen fornøyd
—Vi har hatt hele kommunestyret bak oss og en ordfører som ønsker å styrke barnevernet, forteller enhetsleder Elizabeth Kræmer ved Barnevernet i Tromsø kommune. Barnevernet i Tromsø har i dag 70 stillinger, mot 41 i 2006. I fjør hadde etaten 68 stillinger, ifølge Kræmer. I 2006 hadde etaten store problemer med å holde tidsfrister for behandling av meldinger, men i dag er situasjonen langt bedre. Tidligere hadde etaten lange ventelister for klienter som skulle ha en fast saksbehandler, men denne ventelisten er nå så godt som i null, forteller enhetslederen.Hun mener klagen fra barne- og likestillingsminister Audun lysbakken om at kommunene ikke styrker barnevernet med nye stillinger, ikke kan gjelde Tromsø. Regjeringen hadde på statsbudsjettet for 2010 lagt til rette for at kommunene kunne styrke barnevernet med til sammen 400 nye stillinger, men til august var det bare opprettet 110 nye stillinger innen barnevernet på landsbasis. Det ligger an på årsbasis at man kommer opp i 173 nye stillinger, og dette er for dårlig, mener statsråden. —Mange barnevernsbarn har store utfordringer i livene sine som krever at de møter kompetente fagfolk og en tjeneste som har nok kapasitet. Vi må sikre at vi får de nødvendige stillingene på plass. Jeg vil komme tilbake til dette i budsjettet for 2011, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Enhetslederen fornøyd
—Vi har hatt hele kommunestyret bak oss og en ordfører som ønsker å styrke barnevernet, forteller enhetsleder Elizabeth Kræmer ved Barnevernet i Tromsø kommune. Barnevernet i Tromsø har i dag 70 stillinger, mot 41 i 2006. I fjør hadde etaten 68 stillinger, ifølge Kræmer. I 2006 hadde etaten store problemer med å holde tidsfrister for behandling av meldinger, men i dag er situasjonen langt bedre. Tidligere hadde etaten lange ventelister for klienter som skulle ha en fast saksbehandler, men denne ventelisten er nå så godt som i null, forteller enhetslederen.

Hun mener klagen fra barne- og likestillingsminister Audun lysbakken om at kommunene ikke styrker barnevernet med nye stillinger, ikke kan gjelde Tromsø.

 

Foto: Eirik Junge Eliassen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...