Skriv ut Skriv ut

TAFU til Tromsø

Foto: Kai HagenTilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning. Et prosjekt som skal få straffedømte personer over 18 år tilbake i arbeid.

Samarbeidet mellom NAV, Tromsprodukt, Kriminalomsorgen, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune bygger på et prosjekt fra Sverige. – Det svenske prosjektet heter Krami og hadde oppstart i 1980, forteller Anita Lervik som representerer Tromsprodukt i TAFU.

Målgruppen
Siri Rein fra Kriminalomsorgen forteller om prosjektets mål. – Vi jobber for å få tidligere domfelte ut i ordinært arbeidsliv. Det er frivillig å være med i prosjektet, og man må ha vilje og et ønske om å komme seg i jobb. Dette gjør vi for å hjelpe mennesker som står i fare for ny kriminalitet, til å komme tilbake til hverdagen, sier Siri.

Tilbudet
– Det vi tilbyr er hjelp til å finne og beholde arbeid. Vi kan følge opp deltakerne i ett til tre år, alt etter behov. Vi tilbyr videreutdanning, kvalifisering og andre tiltak. Vi har alle mulige virkemidler fra NAV tilgjengelig. Prosjektet har en egen NAVansatt, opplyser Anita. Selve forholdet mellom deltaker og TAFU bygger på tillit. Brytes tilliten blir deltakeren utskrevet fra prosjektet. – Vi slår ikke hånda av deltakerne, sier Anita, – det handler om at det er deltakers valg og liv. – Vi har oppfølgningssamtaler for å finne ut hvor veien går videre for deltakeren, kanskje deltakeren er mer motivert og klar ved en senere anledning. Alt er en del av prosessen. Deltakere som er utskrevet er velkommen tilbake til å søke på nytt, tilføyer Siri.

Det som kreves
– Man må ha egen bolig. Tromsø kommune er en del av prosjektet, og deltagerne blir prioritert til kommunale boliger når de er med i prosjektet, opplyser Siri. Hun forteller videre at man ikke må ha sonet for å delta, men at man kan komme inn i prosjektet gjennom friomsorgen dersom man har fått samfunnstraff eller elektronisk kontroll. – Vi har fire viktige regler, fortsetter Anita. Deltageren må holde seg rusfri, avstå fra kriminalitet, ikke løse konflikter med vold, og bør delta i minst to fritidsaktiviteter i uka. Alle kostnader for å opprettholde dette dekkes.

Introkurs

– Menn får tilbud om å delta på et introkurs, sier Anita. – Det består av tre uker med arbeidsveiledning, søknad, cv, gjeldsrådgivning, teambuilding, samfunnsorientering, fysisk helse og så går det over i en oppfølgningsdel i uke fire. Det anbefales ikke at menn og kvinner er med på de samme kursene etter et fengselsopphold, dette etter erfaring fra det svenske prosjektet. Kvinnene kjører man en rein jobbformidling på. Kartlegging, cv og gjeldsrådgiving tas med hvis det er behov for det. Også hjelp til jobbsøking hvis det er nødvendig.

Fritid
Siri forteller om aktivitetstilbudet man får gjennom TAFU. – For å komme tilbake til hverdagen er det viktig å ha en meningsfylt fritid. Vi har et samarbeid med Kirkens Sosialtjeneste i Tromsø, kalt Huset oppfølgingssenter. – Vi kan tilby temakvelder annenhver torsdag på Huset, klatring, friluftsliv, kino og fotball, litt etter hva som er ønsket fra deltakerne, henholdsvis torsdager og søndager, avslutter Siri.

Sjekk ut: www.TAFU.no, TAFU tromsø.

Foto: Kai Hagen
Siri Rein, Kriminalomsorgen og Anita Leirvik, Tromsprodukt.
Foto: Kai Hagen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...