Skriv ut Skriv ut

Trenger du skattehjelp?

Skatteetaten er i endring. Tiden med ”hua i handa” hos futen er over. De vil hjelpe oss til å rydde opp, og satser på service.

Skattehjelpen er en tverrfaglig gruppe i Skatteetaten som kan hjelpe folk ut av skatteproblemer. Hvis noen havner i et skattemessig uføre kan det handle om mange ting. Det kan være (enten) en vanlig lønnsmottaker eller en næringsdrivende som av ulike grunner ikke har levert selvangivelse eller omsetningsoppgaver.

Urettmessig skjønnslignet?
Trine K. Guldbrandsen er koordinator i Skattehjelpen. – Det finnes mennesker som kan ha spesielle behov for veiledning eller som er urettmessig skjønnslignet fordi de har vært i en vanskelig livssituasjon. Ballen ruller fort i skattesystemet, slik at du fort kan havne bakpå noen år, og gjelden hoper seg opp.  Kan du da dokumentere at du har vært i fengsel, syk, i sorg eller i rus kan Skattehjelpen hjelpe deg med å rydde opp.  Folk kan ha god vilje til å gjøre opp for seg, men ikke evne å få det til på grunn av at de har mistet oversikten. Det er derfor vi er her, det finnes håp for alle. Alt kan løses, sier Gulbrandsen.

Nytt tilbud
Hun innrømmer at problemene ikke løser seg over natten, men målgruppen til Skattehjelpen vil få ekstra oppfølging slik at disse menneskene får levert det som er nødvendig for å få til en korrekt ligning for året eller årene de ikke har evnet å få skattepapirene i orden. – Skattehjelpen er ny, men Skatteetatens veiledningsplikt har alltid vært der. Det må understrekes at de samme lovene gjelder for alle mennesker om de har hatt det vanskelig eller ikke, så det er ikke snakk om lovmessig spesialbehandling, men snarere en lett tigjengelig god veiledningstjeneste, forteller Trine K. Gulbrandsen.

Eksempelet ”Per”
Eksempelvis kan man si at ”Per” som i mange år har vært inn og ut av fengsel, hatt strøjobber og kanskje mottatt trygd og har rusa seg, kan opparbeide seg flere år med skattegjeld. Når ”Per” da kommer seg ut av rus og ønsker å ta tak i livet sitt, skal Skattehjelpen være der for ham. – Nå er det litt enklere, siden man stilltiende godtar selvangivelsen som kommer i posten om man ikke vil endre på den, men mange har opphopninger av skattekrav fra flere år tilbake.  Her kan det også ligge skjønnsligninger og gammel skattegjeld som man for eksempel kan endre eller ettergi, slik at man får rydda opp i ”Per” sine problemer. Vi skal ikke konstruere skattebilder, men finne frem til den rettmessige, faktiske skatten som ”Per” skal betale, sier Trine K. Gulbrandsen.

”Per” skal få hjelp
Skattehjelpen skal være behjelpelig ut over det vanlige. – Hvis ”Per” gir oss de fullmaktene vi trenger, kan vi innhente opplysninger så langt det lar seg gjøre, og i samarbeid skal ”Per” få ryddet opp i gamle skattesaker, avslutter koordinator Trine K. Gulbrandsen i Skattehjelpen.

 

Skatt nord, Skattehjelpen kan kontaktes på tlf 800 80 000 eller send e-post til skattnord@skatteetaten.no,

Foto: Eirik Junge Eliassen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...