Skriv ut Skriv ut

-Tromsø har trolig 500 sprøytebrukere

Det er delt ut over 220.000 engangssprøyter over disk i Tromsø i 2011. Langt på vei de fleste av disse brukes til å injisere narkotika.

Virkeligs regnestykke baserer seg på erfarings-konsulenter i felten. Det vil si aktive russjuke, og folk som jobber på gata eller har nær kjennskap til miljøet. Anslagsvis bruker en russjuk som injiserer sin narkotika 3 reine sprøyter om dagen. Det blir 21 sprøyter i uka, og 1092 sprøyter i året. Slik kommer vi frem til at bare her dukker det opp i overkant av 200 sprøytebrukere i Tromsø.

Ikke bare narkotika?
En del sprøyter kan nok også brukes til øyedråper og leketøy, men de fleste av de 220.000 sprøytene brukes til å sette doser med heroin eller amfetamin. Altså forteller disse tallene kun om sprøyter utdelt over disk, ikke sprøyter som er i bruk inne på sykehus eller i institusjoner.

Tall fra apotek eller institusjon for 2011:

Sosialmedisinsk Senter 149.577
Vitus, Jekta 8.000
Svanen, Sentrum 8.400
Apotek 1, Tromsdalen 11.000
Boots, Kvaløya 3.100
Renen, Sentrum 10.960
Helsehuset 2.600
Sykehusapoteket, Breivika 1.233
Andre, Sentrum 10.000

Noen apoteker har vi ikke lykkes å få ut tallene
fra. Disse tallene blir ikke voldsomt utslagsgivende for sluttsummen, men vi har anslått – i forhold til andre tall – at dette ligger på om lag 10.000 til sammen. Begge ligger i sentrum og har en nærhet til rusmiljø.

Ikke overraskende tall
Vidar Hårvik fra MARBORG (primært en brukerorganisasjon for opiatavhengige som mottar legemiddelassistert rehabilitering – (LAR)). Mener at tallene ikke på noen måte er overraskende, men gjør oss oppmerksomme på at 3 sprøyter muligens er et godt snitt-tall, men at mange har et høyere forbruk av sprøyter. Det kommer av at Hårvik mener Tromsø kan karakteriseres som ”amfetaminbyen”. At det injiseres langt mer amfetamin enn heroin i Tromsø. – Tar vi inn alle de som sporadisk bruker sprøyter, vil vi finne et høyere tall. Jeg vil anta at Tromsø har opp mot 4–500 sprøytebrukere, sier Vidar Hårvik.

Holder tall opp mot LAR
– Holder vi tallene opp mot LAR-pasienter (folk som har vært opiatavhengige, men nå får en medisin mot dette suget) som teller nærmere 150, gir det en indikasjon på at vi har mange i Tromsø som er avhengige av heroin. Flere av disse kvalifiserer for LAR, men har ikke kommet inn, eller faktisk synes at de har det greit som de har det. I tillegg kommer alle dem som injiserer amfetamin, sier Hårvik.

Sæverud ikke overrasket
– Tallene gjenspeiler seg i politiets virksomhet. Tromsø har et storbyproblem, og vi argumenterer med dette overfor bevilgende myndigheter, sier politimester Ole B. Sæverud til Virkelig. – Vi i politiet forsøker å jobbe mot alle nivåer i narkotikaproblematikken, og har flere fokus. Også mot nyrekruttering. Dette er et saksfelt uten enkle løsninger. En svært kompleks problemstilling. Virkeligs tall overrasker meg ikke, avslutter politimester Sæverud.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...