Skriv ut Skriv ut

Unødvendig brutalitet på Plata

I går skjedde det igjen. Politiet bruker unødvendig makt i sin aksjon mot rusmiljø. Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk reagerer sterkt.

Politiet benytter unødvendig brutale grep ved sine pågripelser ved rusmiljøene i Oslo. – Jeg bevitner dem stadig, senest i går. Da ble en eldre forbipasserende kvinne så sint at hun skjelte ut politiet på stedet. Ikke fordi slikt kan virke bryskt, men fordi politiet var unødvendig brutale. I det siste har utviklingen vært negativ. Politiet har igjen intensivert sin aksjon mot rusmiljøene. Aksjonen har pågått i mange år, med varierende brutalitet og styrke, men det finnes ingen eksempler på at slikt fører til heldige endringer, sier Arild Knutsen.

Helikopter i bruk
Knutsen forteller om merkelig bruk av skattebetalernes penger.Over hodene våre i går, dundret det «flapp, flapp, flapp» fra et helikopter. En heroinavhengig som kom innom for brukerutstyr, sa han var bekymret over at helikopteret hadde forfulgt han i flere timer. Jeg forsøkte å roe han og fortalte at politiets helikopter brukes til helt andre ting, og at det hadde stått rolig på himmelen i flere timer imens han har gått rundt. Men det var jeg som tok feil, for i mens aktører på det såkalte rusfeltet diskuterer hvor mye nye hjelpetiltak kan koste, tar politiet faktisk i bruk helikopter til bruk i jakten på de samme hjelpetrengende, forteller Arild Knutsen til virkelig.no

Politiet må tenke
Knutsen oppfordrer politiet til å tenke seg om en gang for alle. – Dette er ikke til å holde ut! I miljøene skapes større uro og mer aggressivitet, dette er ikke heldig verken for brukerne i miljøet eller for lokalsamfunnet rundt. Individer i politiet behandler brukere på en slik måte at man får inntrykk av at de ser på rusmiddelavhengige som søppel. Aktiviteten står i grell kontrast til samfunnets generelle verdier. Deres atferd kan spres over til andre grupper, vold avler vold. Desto lengre politiet går i sine angrep på rusmiddelavhengige, desto enda lenger kan det legitimere at vektere kan gå, mener Arild Knutsen.

Angrep uten varsel
Det er grunn til å frykte at dette skaper et større skille brukerne og det øvrige samfunn imellom. – Det er langt i fra alle i politiet som oppfører seg brutalt, men ved intensivering av politiaksjonen mot miljøene, kommer unge politifolk i sivil og noen av disse går til fysisk angrep uten å si et eneste ord på forhånd. Dette er trolig klarert med ledelsen på forhånd, det er også blitt vist liknende pågripelser i media tidligere, uten at praksisen har endret seg, sier Knutsen.

Politikere på banen
Politiets aktivitet på Plata og mot andre rusmiljøer, er noe vi sjelden eller aldri hører politikere ta til orde for. – Dette er underkommunisert fra myndighetenes side, men foregår til de grader på gateplan. Det er på høy tid at politikere i posisjon går ut og sier klart i fra hvordan de vil ha det. Slik kan opinionen få mulighet til å ta stilling til praksisen blant folk i offentlig uniform, avslutter en opprørt Arild Knutsen.

 

Les mer om lover og regler rundt politiets håndheving av eget regelverk: http://www.virkelig.no/skribenter/gatejuristen/211-politiets-handheving-av-offentlig-ro-og-orden.html

 

Eirik Junge Eliassen

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...