Skriv ut Skriv ut

Virkelig, filial Finnsnes

FinnsnesFra tidlig i mai har Gatemagasinet Virkelig vært solgt på Finnsnes. Roar Isaksen håper det kan gi håp til folk som har det vanskelig.

 

 

 

 

Lederen i Rusmisbrukernes interesseorga-nisasjon (Rio Nord) Lenvik er tilfreds med at Finnsnes nå blir innlemmet i distribu-sjonen av magasinet som har hovedkontor i Tromsø. Til forskjell fra vanlige magasiner som fås kjøpt i butikkhylla, har Virkelig et mål om å gi vanskeligstilte mennesker i samfunnet et tilbud om å tjene seg ærlige penger.
– For mange skjebner som sliter med for eksempel rus og psykiske problemer, er skammen blitt en stor del av hverdagen. Et tilbud om å kunne tjene penger på ærlig vis, kan være med på å tilføre sårt tiltrengt verdighet i disse menneskenes liv. Når vi nå kaster oss over Lenvik og Finnsnes, er det fordi vi innser at det finnes et slikt miljø på Finnsnes, deriblant rusavhengige som livnærer seg av kriminelle handlinger. Kanskje kan nettopp de få en ny vår av å benytte seg av dette tilbudet, sier redaktør i gatemagasinet Virkelig, Eirik Junge Eliassen.

Positiv virkning
Magasinet har allerede blitt solgt i Tromsøs gater i tre og et halvt år, hvor det per dato finnes 125 registrerte selgere av magasinet.
– Det største problemet i området Finnsnes og Lenvik, er at man mangler meningsfulle tilbud til folk som har havnet på skråplanet i livet. Jeg vil anslå at det i dag finnes godt over hundre rusmisbrukere på Finnsnes, og de fleste av dem mangler kanskje både fast sted å bo og fast inntekt. Når nå salget av magasinet har kommet i gang på Finnsnes, håper vi å hjelpe noen av de som føler de virkelig trenger det, sier Rio Nord-lederen i Lenvik.

Alt klart
Isaksen forteller at distribusjonen av magasinet vil foregå fra dagsenteret for folk med psykiske vansker, som holder til i Ringveien på Finnsnes. Isaksen har også fått tillatelser for salg av bladet i forskjellige kjøpesentere på Finnsnes. Alt ligger med andre ord til rette for at salget kan komme i gang.
– Ja, alt er klart her. Det eneste vi mang-ler nå er flere folk som er interesserte i å gjøre jobben. Vi trenger i første omgang syv-åtte selgere til Finnsnes og Silsand-området. Dette er en unik mulighet for folk som trenger en meningsfull jobb i hverdagen, og som ønsker å tjene sine egne penger, skyter Isaksen inn.
– Det er ikke til å stikke under stolen at magasinet har hatt ei fantastisk virkning på selgerne i Tromsø. Jeg snakker daglig med mange av dem, og flere sier at Virkelig har reddet livet deres. Stort klarere går det vel ikke an å si det, og nå er håpet at kanskje noen kan få føle det samme på Finnsnes. Om vi kan gjøre slik at en eller flere i Lenvik får en lettere hverdag, har vi gjort
jobben vår, avslutter redaktør Junge Eliassen.

Foto Troms Folkeblad Virkelig, filial Finnsnes

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...