Skriv ut Skriv ut

Virkelig i endring

Jo, takk. Det står bare bra til med Gatemagasinet Virkelig. Vi har dobla opplaget siste året. Til tross for noe motvind, har vi aldri stått sterkere i møtet med målgruppa vår.

Det siste året har Gatemagasinet Virkelig vært gjennom en profesjonaliseringsprosess. Vi har gjort grep som kan legitimere bevilgninger fra stat og kommune.

Et hardt arbeidende styre med Simen G. Fangel, Knut Wilhelmsen, Sissel Olsen og Dag Sæter i spissen har tatt ansvar, og sammen med en samarbeidsvillig kommune, kan vi takke dem for at magasinet enda kommer ut. NAV skal også ha takk, for å forsyne oss med medarbeidere vi ikke kan få skrytt nok av.

Innholdsmessig har vi hatt suksess med overgangen til et mer redaksjonelt medium. Vi har hatt potensial for å selge enda flere magasiner. Folk må ville lese magasinet vårt, på grunn av innhold og aktualitet. Det har vært vårt fokus, og vi har gått opp i opplag og frekvens. Næringslivet har begynt å kjøpe annonser i bladet vårt for å sikre hverdagen til vanskeligstilte.  Vi har utvidet distribusjonen til Finnsnes, Harstad og Mo i Rana. Lesere som deg bidrar til at hundrevis av mennesker har fått et mer verdig liv.

Endringene i Virkelig har falt noen tungt for hjertet. Arbeidspress i en hardt arbeidende redaksjon har gjort at vi må stille tydelige krav til våre medarbeidere. Folk som lever på skyggesiden, trenger tydelighet. Alle som jobber med rusomsorg, vet at det av og til er slik.  Dette har forårsaket en begrenset utskiftning i staben. Styret har, i samarbeid med redaktør og kontorleder, gjort det de kan for å hjelpe folk på beina. Vi har mange solskinnshistorier, der folk gjennom arbeidserfaring i Virkelig har kommet seg ut i normalt arbeidsliv. Men ikke alle har lykkes.

Det er ikke redaktør og kontorleder i Virkelig som ansetter og avskjediger. Det gjør styret. Og styret har ikke gitt noen avskjed.

Virkelig skal være et magasin som retter søkelyset på utfordringer i samfunnet som andre medier til tider overser. Vi skal engasjere og provosere. Sammen med en profesjonalisering av arbeidsformen har dette skapt forargelse i enkelte miljøer. Vi som utgjør den faste staben i Virkelig tåler å få en del juling. Det som faller oss tungt for hjertet, er at en del av kritikken til syvende og sist rammer dem som Virkelig er til for; de trofaste selgerne av magasinet. De som i sol og regn arbeider med å selge produktet. Alle våre hardt arbeidende selgere som sliter hver dag for å endre sine liv. Vi vet også at flere har kommet seg ut av misbruket gjennom virkeligsalg og omsorg. Derfor ber vi om ro til å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre, for dem vi er til for.

Vi takker for at du fortsatt kjøper magasinet, og den tilliten du viser oss og dem du kjøper magasinet fra.

God lesning!

Med vennlig hilsen.

Eirik Junge Eliassen, ansvarlig redaktør
Trond Schjefstad, tidligere redaktør
Mette-Marith Aspmo, kontorleder
Eirik Vingen Henriksen, distribusjonsleder
Trine Lise H. Lockertsen, grafisk designer
Simen G. Fangel, styreleder

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...