Skriv ut Skriv ut

Virkelig til Harstad

De første magasinselgerne var å se på gata i midten av desember.

En dialog mellom Virkelig, NAV Harstad, Harstad Røde Kors og ”Blåhuset” har ført til at man nå selger Gatemagasinet Virkelig i Harstad. – Med Virkeligs profilendring har magasinet potensial til å hjelpe mange flere vanskeligstilte. Stoffet har en bredere appell, og kan derfor med letthet kalles et nordnorsk magasin. Magasinet har slått an på Finnsnes, så det skulle fungere i Harstadbyen også, sier Virkeligs prosjektleder for utvidelse, Ronny Rubach.

Byen som samarbeider
Rubach var i Harstad og møtte et veldig positivt hjelpeapparat. – Vi hadde et godt sam-arbeidsmøte mellom flere instanser i hjelpeapparatet. NAV er en naturlig tenketank og bidragsyter, her ligger ressurser både ”Blåhuset” (rusmiljø) og Røde Kors (andre vanske-ligstilte) kan benytte seg av i sitt arbeide med verdighetsbyggende salg av gatemagasinet Virkelig. Det trengs et apparat rundt selgerne våre, det er ikke bare å sette en kasse magasiner på kaia. Noen til å gi en klapp på skuldra og en kopp kaffe på kalde dager, sier prosjektleder Rubach. Han understreker at Virkelig er mer en omsorgsbedrift enn en mediebedrift.

Harstadstoff
Det er god tilgang på gode historier fra Harstadregionen, og Virkelig vil bringe faste harstadsider i hvert nummer. Rubach tror det vil fungere. – Harstadværingen har et stort hjerte, og vil sikkert sette pris på virkelig-
selgeren av mange årsaker. Ikke bare er Virkelig kriminalitetsforebyggende, det gir også verdighet til selgeren. Dessuten har harstadfolket godt av å se sine russyke folk i gatebildet. Nå på en positiv måte, forteller Ronny Rubach.

Foto: Eirik Junge Eliassen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...