Skriv ut Skriv ut

Virkelig@internett

Nettstedet skal ikke konkurrere med magasinet, men være en nyhetskanal som skaper nysgjerrighet rundt virkeligorganisasjonen.

I overgangen mellom januar og februar åpnet www.virkelig.no. Redaktør Eliassen har sett etbehov  for et aktivt nettsted for sosiale saker. – Virkelig har et mandat til å fortellehistorier om det lille
mennesket. Det finnes utrolig mange stemmer der ute som ikke blir hørt. Vi vil være en stemme for disse, sier Junge Eliassen.

En plogspiss for vanskeligstilte
Nettstedet skal være som magasinet. Virkeligorganisasjonen skal i tråd med sin formålsparagraf rydde  plass for russyke, psykisk syke og bostedsløse, sosialt utsatte og folk som vil tilbake til livet.
– Vi håper at nettstedet blir et aktivt supplement til andre nettaviser med sin profil. La meg si det slik, www.virkelig.no vil skille seg ut fra andre nettsteder med ved at siden  er rolig. Det er ikke så mange blinkende bannere ogflashinstallasjoner der, forteller redaktøren.

Ingen konkurrent til eget produkt
Weboperatør i Virkelig, Christopher Spitznogle, sier at det er viktig at nettstedet ikke bringer  de samme sakene som magasinet.  – Hensikten med denne organisasjonen er jo gatesalget,  slik at når et nytt magasin kommer ut, vil gamle saker legges på nett. Slik vil ikke gode saker gå i glemmeboka, forteller Spitznogle.

Redaksjonen i hardtrening
Det vil bli en utfordring for redaksjonens journalister å endre arbeidsrytme på denne måten.  Fra å produsere en sak i uka, skal Eliassens stab nå produsere daglig.  – Virkelig som organisasjon vokser i samarbeid med NAV. Et fruktbart samarbeid fører til at journalister kvalifiseres i virkeligsystemet. Mennesker blir gitt mulighet  til viktig arbeidstrening og til å samle seg erfaringer. Slik har Virkelig i dag mye  ubrukt kapasitet som kommer til nytte i nettsatsingen, sier redaktør Eirik Junge Eliassen.

Flipmachine
Virkelig har valgt å samarbeide med webdesigner Helge Karlsen i Flipmachine for å bygge denne  omfattende nettplattformen. – Vi er godt forberedt.  Vi har testet sidens muligheter og flikket på detaljer siden november.  Vi er 100 % trygge på at www.virkelig.no blir en nettavis som  både teknisk og redaksjonelt holder en høy standard i norsk sammenheng, sier Helge Karlsen i Flipmachine.

Sjekk ut: www.virkelig.no

 

Foto: Eirik Junge Eliassen

Weboperatør Christopher Stephen Spitznogle i virkeligredaksjonen

 

Foto: Eirik Junge Eliassen

Webdesigner Helge Karlsen lager Virkelig.no.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...